Līdzdalība Valsts kanceleja
 Latvijas Piektais nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāns 2022.–2025. gadam

28. februārī, uzsākot Latvijas Piektā nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāna 2022.–2025. gadam īstenošanu, Valsts kanceleja plāna atklāšanas attālinātajā sanāksmē tikās ar atbildīgo valsts institūciju un nevalstisko organizāciju un pilsoniski aktīvās sabiedrības pārstāvjiem, kā arī Atvērtās pārvaldības partnerības (Open Govenrment Partnership, OGP) iniciatīvas reģionālo koordinatoru Pīteru Vargu (Peter Varga).

Plāna atklāšanas sanāksmē OGP pārstāvis uzsvēra Latvijas valsts pārvaldes straujos panākumus, veicinot atklātību, atbildību, godprātību un sabiedrības līdzdalību. P. Varga norādīja, ka piecu gadu laikā Latvija no pēdējās vietas Eiropas Savienībā (ES) ir sasniegusi trešo vietu atvērto datu nodrošināšanā sabiedrībai. Latvija ir līderis,  veicinot informācijas atklātību par juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem.

Tāpat Latvija, sākoties Covid-19 pandēmijai, viena no pirmajām padarīja publiski pieejamu informāciju par ārkārtējās situācijas publiskajiem iepirkumiem. Savukārt Latvijas pilsoniski aktīvās sabiedrības pārstāvji ir vieni no pirmajiem, kuri ir gatavi iesaistīties Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas uzraudzībā.

OGP pārstāvis norādīja, ka demokrātija un brīvība ir mūsu sabiedrības būtiskākās vērtības, kuras apdraud ne tikai Putina karš Ukrainā, Covid-19 pandēmijas sekas, klimata pārmaiņas, bet arī uzticēšanās krīze. Desmit gadus kopš OGP ir nodibināts, iniciatīvas partnervalstis cīnās pret autoritāriem, koruptīviem, sabiedrības brīvību ierobežojošiem režīmiem. Tāpēc Latvijas rīcības plāna mērķis – ilgtermiņā veicināt uzticēšanos valsts pārvaldes institūcijām un dažādu sabiedrības grupu savstarpējo uzticēšanos – ir sevišķi būtisks.

Atvērtās pārvaldības veicināšana turpmākajos četros gados notiks trīs rīcības virzienos:

  1. Jēgpilna un efektīva sabiedrības līdzdalība izsvērtu un kvalitatīvu lēmumu izstrādē;
  2. Valsts institūciju darba sabiedrības interesēs atklātība un caurskatāmība;
  3. Pašvaldību atvērtība un iedzīvotāju iespējas iesaistīties savas pašvaldības darbā.

Par šiem virzieniem, kā arī plāna īstenošanas turpmākajiem soļiem un pieejamo finansējumu atklāšanās sanāksmē detalizēti stāstīja Valsts kancelejas pārstāves.

Latvijas Piektā nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāna 2022.–2025. gadam atklāšanas sanāksmes video ieraksts.

Plāna pilns teksts un papildu informācija pieejama mājaslapas sadaļā Atvērtā pārvaldība.