Video10 nodarbības par pirmajiem soļiem sabiedrības līdzdalībā valsts pārvaldē

2023. gada janvārī desmit tiešsaistes nodarbībās par pirmajiem soļiem līdzdalībā aizsardzības, ekonomikas, izglītības, tieslietu, satiksmes, veselības, kultūras, labklājības, vides aizsardzības un zemkopības jomās kopumā piedalījās ap 600 iedzīvotāju. Katrā nodarbībā uz sarunu ar lektori, komunikācijas eksperti Janu Bunkus bija aicināta kāda sabiedrībā zināma, pilsoniski aktīva personība, kas dalījās arī savā līdzdalības pieredzē – Māra Sleja, Tomass Pildegovičs, Inga Akmentiņa-Smildziņa, Gustavs Terzens, Dana Isarova, Henriks Eliass Zēgners, Jānis Kronis, Pauls Timrots, Kaspars Zālītis un Mairita Lūse.

Vadlīnijas jēgpilnai līdzdalības nodrošināšanai 

Mērķis: Vadlīniju mērķis ir veicināt izpratni par sabiedrības līdzdalību un sniegt praktisku atbalstu piemērotu līdzdalības pasākumu izvēlē un līdzdalības organizēšanā.

Kam noderēs? Vadlīnijas būs noderīgas gan valsts un pašvaldību institūciju darbiniekiem, kuri ikdienā strādā ar sabiedrībai svarīgiem projektiem, gan arī vadītājiem un politiskām amatpersonām, lai veicinātu labu pārvaldību un iedzīvotāju uzticēšanos. Vadlīnijas var būt noderīgas arī likumdevējvarai, kuras lēmumi skar sabiedrību. Vadlīnijas var būt vērtīgas arī iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalības kvalitāti un labāk izmantotu piedāvātās iespējas iesaistīties.

Kā tapa? Vadlīnijas ir izstrādātas koprades procesā domnīcā “Iesaistoša un rezultatīva sabiedrības līdzdalība” laikposmā no 2021. gada februāra līdz novembrim. Tās dalībnieki bija valsts pārvaldes, pašvaldību, nevalstiskā sektora un akadēmiskās vides pārstāvji. Domnīcu vadīja biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sadarbībā ar Valsts kanceleju. 2022. gada jūnijā Valsts kanceleja pabeidza darbu pie vadlīnijām.

Kontaktpersonas

Katrā ministrijā ir vismaz viena institūcijas nozīmēta kontaktpersona sadarbībai ar NVO. Arī šis cilvēks noteikti varēs palīdzēt ar padomu.

Kontaktpersonu saraksts
 

Komunikācijas speciālisti

Neatsverams palīgs līdzdalības organizēšanā ir institūcijas sabiedrisko attiecību vai komunikācijas struktūrvienību darbinieki. Ja nepieciešams, viņi var palīdzēt, piemēram, ievietot institūcijas tīmekļa vietnē un iestādes sociālo tīklu profilos informāciju par tiesību akta projektu vai politikas dokumenta projektu, iesaistīties interneta vidē ievietojamu aptauju izveidē, kā arī konsultēt par efektīvākajiem kanāliem mērķauditorijas sasniegšanai. Savukārt politikas veidotāji, kas izstrādā dokumentu projektus, var konsultēt par to, kādas būtu aktuālākās sadarbību tēmas un līdzdalības jomas. Komunikācijas speciālisti palīdzētu šīs tēmas noformulēt visiem saprotamā, vienkāršā valodā.

Daudz noderīgu resursu atradīsiet ministriju tīmekļa vietņu sadaļās, kas veltītas sabiedrības līdzdalībai: