Valsts kapitālsabiedrības ir uzņēmumi, kas pieder valstij. Par katru uzņēmumu valsts uzdevumā ir atbildīga kāda ministrija vai valsts institūcija (kapitāla daļu turētājs). Valsts kā kapitālsabiedrības (uzņēmuma) īpašnieka mērķis ir sniegt iespējami lielāku ekonomisko un sociālo labumu sabiedrībai:

  • novērst tirgus nepilnības,
  • pārvaldīt valsts attīstībai un drošībai svarīgus īpašumus,
  • nodrošināt stratēģiski svarīgu preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu.

Valsts kā īpašnieks:

  • nosaka kapitālsabiedrībām sasniedzamos mērķus un uzdevumus,
  • lemj par pieejamo finansējumu no budžeta līdzekļiem jeb dotāciju piešķiršanu,
  • lemj par dividenžu izmaksu.

No 2023. gada 1. marta valsts kapitālsabiedrību koordinācijas institūcijas funkcijas pilda Valsts kanceleja. 

Funkcijas:

  • pildīt Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā  un citos normatīvajos aktos noteiktos koordinācijas institūcijas uzdevumus,
  • izstrādāt, organizēt un koordinēt valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības politiku.

Koordinācijas institūcijas uzdevumi noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā

Kapitālsabiedrību aktīvi 2022. gadā
Valsts kancelejas ēka