Statuss:
Noslēdzies
tvp logo

Tīmekļvietņu vienotās platformas būtība

Platforma ir informācijas tehnoloģiju rīks, ar kura palīdzību var veidot neskaitāmas mājaslapas jeb tīmekļvietnes. Tā piedāvā pēc vienotiem principiem veidotas, mūsdienīgas un ērti lietojamas valsts iestāžu un pašvaldību mājaslapas. Pievienošanās šai platformai nozīmē cita līmeņa digitālās komunikācijas īstenošanu valsts pārvaldē, caur kuru var daudz labāk mijiedarboties ar klientu – iedzīvotāju.

Projektā veidoto mājaslapu prototips

Tīmekļvietņu vienotās platformas projektā iesaistītās iestāžu, ministriju un pašvaldību tīmekļvietnes attiecīgi tiek iedalītas trīs grupās. Katrai no tīmekļvietņu grupām projekta laikā izveidota vienota struktūra, tie ir obligātie satura bloki un struktūras elementi, kuri būs redzami visās tīmekļvietnēs. Mājaslapu strukturizēšanas mērķis bija un būs lietotājiem atvieglot informācijas meklēšanu tīmekļvietnē.

Ministrijas mājaslapas sākumlapas prototips
Ministrijas mājaslapas sākumlapas prototips
Padotības iestādes mājaslapas prototips
Padotības iestādes mājaslapas prototips
Pašvaldības mājaslapas sākumlapas prototips
Pašvaldības mājaslapas sākumlapas prototips

 

ERAF logo