Jau 2022. gada sākumā valdība rada risinājumus, lai atbalstītu iedzīvotājus energoresursu cenu sadārdzinājuma dēļ. Kopš Krievijas uzsāktā kara Ukrainā Eiropas Savienība ir vienojusies par  vairākām sankciju paketēm pret agresorvalsti Krieviju. Tas ietekmē energoresursu piegādes, kas nozīmē arī lielākus rēķinus iedzīvotājiem.

2022. gada 9. augustā valdība apstiprināja atbalsta pasākumus energoresursu cenu daļējai kompensēšanai. Saeima likumu par atbalstu iedzīvotājiem pieņēma 2022. gada 11. augustā. 

Ņemot vērā straujo energoresursu sadārdzinājumu, valdība 2022. gada 27. septembrī apstiprināja papildu 3 atbalsta pasākumus, lai atbalstītu iedzīvotājus. 

2023. gada janvārī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts atbalsts sašķidrinātās naftas gāzes izmaksu un marķētās dīzeļdegvielas izmaksu pieauguma daļējai kompensācijai.

Īsumā:
 • Lai palīdzētu iedzīvotājiem energoresursu sadārdzināšanās laikā, valdība īstenos dažādus atbalsta pasākumus.
 • Atbalstu īstenos, pamatojoties uz dažādām sociālajām grupām un mājokļa apkures veidiem.
 • No valsts budžeta atbalsta instrumentiem plānots novirzīt vairāk nekā 820 miljonus eiro.
 • No 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim valsts atbalstu saņems tās mājsaimniecības, kurās ir centrālapkure vai kur apkurē tiek izmantota elektrība.
 • Valsts atbalstu automātiski saņems mājsaimniecības, kas no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim mājokļa apkurē būs izmantojušas dabasgāzi. Pārrēķins atspoguļosies rēķinos.
 • Valsts atbalstu saņems arī mājsaimniecības, kas no šā gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim apkurē būs izmantojušas granulas, briketes vai malku. Lai saņemtu šo atbalstu, jāvēršas savā pašvaldībā.
 • Valsts atbalsts pienākas arī mājsaimniecībām, kas apkurē lieto propāna-butāna gāzi vai dīzeļdegvielu. Pieteikties atbalstam varēs no 2023. gada 15. februāra.
 • No 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim visām mājsaimniecībām tiks kompensēts elektroenerģijas cenas pieaugums. Atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski.
 • Visām mājsaimniecībām noteikts vienots dabasgāzes cenas slieksnis. Atbalsts tiks piemērots automātiski mājsaimniecību rēķinos. Atbalsta periods no š.g. 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim. 
 • Sociālos pabalstus piešķirs automātiski no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.
 • Mājokļa pabalstu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim varēs saņemt mazturīgie, vēršoties ar iesniegumu pašvaldībās.

Atbalsts paredzēts divos virzienos:

 1. Atbalsta instrumenti visu ienākumu mājsaimniecībām energoresursu izmaksu pieauguma daļējai kompensācijai 
 2. Pasākumi mazaizsargātām iedzīvotāju grupām

Ir pieejams mājokļa pabalsts, valsts sociālie pabalsti noteiktām sociālajām grupām (iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušiem un ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti) un kompensācija mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, propāna-butāna gāzi vai dīzeļdegvielu, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu.  Ir pieejams atbalsts elektroenerģijas cenu kompensācijai, kā arī noteikts vienots dabasgāzes cenu slieksnis.

Plašāka informācija par atbalsta veidiem  ir pieejama Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas tīmekļvietnēs un citos kanālos.


Atbalsts mājsaimniecībām, kas izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, propāna – butāna gāzi vai dīzeļdegvielu, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu

Mājsaimniecībām, kurām apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs 50% no cenas, kas pārsniedz 68 eiro/MWh
 • Atbalsta periods:
  • No 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Piemēros automātiski rēķinos
    
 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs 90 % no cenas, kas pārsniedz 150 eiro par MWh
 • Atbalsta periods:
  • No 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Piemēros automātiski rēķinos

 

Piemērs:

Ja siltumenerģijas tarifs būs 340 eiro par MWh, tad:

 1. 340 - 150 = 190; 190 x 0,9 = 171 eiro/MWh kompensēs valsts (90% kompensācija virs 150 eiro/MWh);
 2. 150 - 68 = 82; 82 x 0,5 = 41 eiro/MWh kompensēs valsts (50% kompensācija no 68 līdz 150 eiro/MWh);
 3. 171 + 41 = 212 eiro/MWh ir kopējā valsts kompensācija, ja tarifa likme būs 340 eiro/MWh. Galalietotājs tā rezultātā maksās tarifu 340 - 212 = 128 eiro/MWh. Tādējādi šī konkrētā piemēra gadījumā kopumā galalietotājam būs faktiski kompensēti 62% no kopējā siltumapgādes rēķina.

Mājsaimniecībām, kuras apkurē izmanto dabasgāzi 

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs 30 eiro/mWh (t.i. 0,030 eiro/kWh) lietotājiem, kuru mēneša patēriņš pārsniedz 221 kWh/mēnesī (21m3/ mēnesī)
 • Atbalsta periods:
  • No 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Piemēros automātiski rēķinos
    
 • Atbalsta veids:
  • Vienota dabasgāzes cenas sliekšņa noteikšana - mājsaimniecībām dabasgāzes tirgus cena tiek noteikta identiska regulētās dabasgāzes cenai - 108,7 eiro/MWh. Starpību starp tirgus cenu un 108,7 eiro/MWh segs valsts kompensācija.
 • Atbalsta periods
  • No 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Piemēros automātiski rēķinos

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto granulas vai briketes

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs 50% no izmaksām, kas pārsniedz 300 eiro/tonnu, bet ne vairāk kā 100 eiro/tonnu
 • Atbalsta periods:
  • No 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Jāiesniedz pašvaldībā maksājumu apliecinošs dokuments (maksimālais atbalsta apjoms 1 mājsaimniecībai - 10 tonnas)

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto malku

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs 50% no iegādes cenas, kas pārsniegs 40 eiro/ber.m3, bet ne vairāk par 15 eiro/ber.m3
 • Atbalsta periods:
  • No 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto propāna-butāna gāzi vai dīzeļdegvielu

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs 50% no izmaksām virs noteiktā sliekšņa, kas ir līdzvērtīgs siltumenerģijas vidējam tarifam iepriekšējā apkures sezonā - 70 euro/MWh.
   • Sašķidrinātās naftas gāzes (propāna–butāna gāze) izmaksu pieaugumu kompensēs līdz 1 tonnai sašķidrinātās naftas gāzes, ja izmaksas pārsniedz 0,91 euro/kg, bet ne vairāk kā 1,29 euro/kg.
   • Marķētās dīzeļdegvielas (dīzeļdegviela) izmaksu pieaugumu kompensēs līdz 4000 litru marķētās dīzeļdegvielas, ja izmaksas pārsniedz 0,69 euro par litru, bet ne vairāk kā 2,01 euro par litru.
 • Atbalsta periods:
  • No 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • No 2023. gada 15. februāra jāiesniedz pašvaldībā maksājumu apliecinošs dokuments.

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju 

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs izmaksas par patēriņu virs 500kWh/mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh - 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 eiro /kWh, bet ne vairāk kā 0,100 eiro /kWh
 • Atbalsta periods:
  • No 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?

Atbalsts elektroenerģijas cenas pieauguma kompensēšanai

 • Atbalsta veids:
  • Visām mājsaimniecībām pirmām 100 kWh ik mēnesi tiks piemērota fiksēta maksa 160 eiro/MWh un valsts kompensēs atlikušo starpību līdz tirgus cenai.
 • Atbalsta periods:
  • No 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Piemēros automātiski

Atbalsts Latvijā dzīvojošiem senioriem, personām ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušām personām

 • Atbalsta veids:
  • Pabalsts 30 eiro mēnesī (ja Latvijā pieškirtās pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs nepārsniedz 300 eiro mēnesī(atmetot euro centus), pabalsts tiks piešķirts arī Latvijā dzīvojošām personām, kuras ir Latvijas piešķirtās piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti saņēmējas )
 • Atbalsta periods:
  • No 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam
 • Kā saņemt?
  • Piemēro automātiski, izņemot pensijas vecumu sasniegušām personām un personām ar invaliditāti, kurām Latvijā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, kā arī personām ar invaliditāti, kuras ir Aizsardzības ministrijas, Satversmes aizsardzības biroja vai Militārās izlūkošanas un drošības dienesta izdienas pensijas saņēmējas. Šīm personām pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) vai Aizsardzības ministrijā.
 • Atbalsta veids:
  • Pabalsts 20 eiro mēnesī (ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 301 eiro līdz 509 eiro (atmetot eiro centus) mēnesī)
 • Atbalsta periods:
  • No 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam
 • Kā saņemt?
  • Piemēro automātiski, izņemot pensijas vecumu sasniegušām personām un personām ar invaliditāti, kurām Latvijā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, kā arī personām ar invaliditāti, kuras ir Aizsardzības ministrijas, Satversmes aizsardzības biroja vai Militārās izlūkošanas un drošības dienesta izdienas pensijas saņēmējas. Šīm personām pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums VSAA vai Aizsardzības ministrijā.
 • Atbalsta veids:
  • Pabalsts 10 eiro mēnesī (ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 510 eiro līdz 603 eiro (atmetot eiro centus) mēnesī)
 • Atbalsta periods:
  • No 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam
 • Kā saņemt?
  • Piemēro automātiski, izņemot pensijas vecumu sasniegušām personām un personām ar invaliditāti, kurām Latvijā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, kā arī personām ar invaliditāti, kuras ir Aizsardzības ministrijas, Satversmes aizsardzības biroja vai Militārās izlūkošanas un drošības dienesta izdienas pensijas saņēmējas. Šīm personām pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums VSAA vai Aizsardzības ministrijā.

 Mājokļa pabalsts 

 • Atbalsta veids:
  • Koeficienta palielinājuma rezultātā GMI slieksnis mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam ir 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro pārējām personām mājsaimniecībā
 • Atbalsta periods:
  • Piemēro no 2022.  gada 1. oktobra, atnes septembra rēķinus un aprēķina un piešķir mājokļa pabalstu uz turpmākajiem 3 vai 6 mēnešiem (var pārrēķināt, ja mainās situācija)
 • Kā saņemt?

 

Kas un kā var iesniegt iesniegumu?
 • Mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks, īrnieks vai tiesiskais vadītājs.
 • Var iesniegt 1 vai vairākus iesniegumus visa atbalsta periodā, ievērojot limitus atbalstam.
 • Iesniegumu iesniedz elektroniski portālā e-pakalpojumi.lv.
 • Klātienē pašvaldībā norādītās vietās.
 • Iesniegumam pievieno mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu, ja attiecīgā informācija nav institūcijas rīcībā.
 • Pašvaldība ir pieņēmusi labvēlīgu lēmumu, ja 30 darbdienu laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas, ir ieskaitīts atbalsts mājsaimniecībai.
Atbalsta sistēma energoresursu sadārdzinājuma segšanai
Radioators
Divi cilvēki sadevušies rokās
No ūdenskrāna tek ūdens
Radiators
Krāsns
Radiatori