Energoresursu cenas joprojām ir augstas.

Valdība lēma palīdzēt iedzīvotājiem samaksāt par elektrību un apkuri.

Atbalstu varēs saņemt:

 1. Visas mājsaimniecības;
 2. Mājsaimniecības, kurām trešā daļa no ikmēneša ienākumiem jāiztērē par apkuri un elektrību.

Mājsaimniecība ir 1 vai vairāki cilvēki, kuri dzīvo kopā.


1. Atbalsts visām mājsaimniecībām

Lai ierobežotu AS “Sadales tīkls” tarifu pieaugumu, visām mājsaimniecībām būs samazināta tarifa fiksētā maksa par 60%. 

Tarifa fiksētā maksa ir maksa par jaudas uzturēšanu.

Atbalsts būs no 2023. gada 1. septembra līdz 31. decembrim.

Kādiem jābūt nosacījumiem?

Samazināta maksa būs visiem lietotājiem neatkarīgi no tā, cik liels ir mājsaimniecībā esošais elektroenerģijas jaudas pieslēgums.

Kā pieteikties?

Atbalsts būs iekļauts automātiski rēķinā par elektrību.


2. Atbalsts mazāk turīgām mājsaimniecībām

Atbalstu piešķirs, ja energoresursu cenas kļūs ļoti dārgas. Par atbalstu lems valdība.

Atbalstu varēs saņemt par:

 • elektrību;
 • dabasgāzi apkures vajadzībām;
 • siltumenerģiju;
 • decentralizēto kurināmo.

Decentralizētais kurināmais ir  malka, granulas, briketes, dīzeļdegviela un citi.

3 nosacījumi, lai saņemtu atbalstu:

 • Mājsaimniecībai jābūt ar zemiem vai vidēji zemiem ienākumiem.

Valdība noteiks precīzu naudas summu, kādi ir zemi un vidēji zemi ienākumi.

 • Cilvēkam jābūt deklarētam vai reģistrētam Latvijā.

Atbalstu var saņemt arī Ukrainas pilsonis, kurš dzīvo Latvijā.

Ukrainas pilsonim jābūt ar pagaidu aizsardzības statusu.

Ukrainas pilsonim jābūt norādītai adresei Latvijā.

 • Deklarētajai dzīves vietas adresei ir jābūt Adrešu reģistrā.

Izstrādās sistēmu, kuru sauks par Energoresursu izmaksu kompensēšanas informācijas sistēmu.

Sistēma palīdzēs noteikt mājsaimniecības, kuras saņems pabalstus.

Sistēmā būs informācija par personas ienākumiem, pensiju, pabalstiem un dzīvesvietu.

Informāciju par personas  ienākumiem, pensiju, pabalstiem un dzīvesvietu iegūs no dažādām valsts institūcijām:

 • Valsts ieņēmuma dienesta,
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras,
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes.

Kā pieteikties atbalstam?

Atbalsts būs ietverts rēķinā automātiski.

 • Par dabasgāzi, kas iztērēta apkurei.
 • Par centralizēto apkuri.
 • Par elektrību, kas nav izmantota apkurei.

Jāvēršas ar iesniegumu savā pašvaldībā.

 • Ja apkures vajadzībām izmantots decentralizētais kurināmais.

Decentralizētais kurināmais ir  malka, granulas, briketes, dīzeļdegviela un citi.

 • Ja mājas apkurei izmantota elektrība.

Kontakti neskaidrību gadījumā

 1. Par atbalsta piešķiršanas noteikumiem var sazināties ar Klimata un enerģētikas ministriju.

Jautājumus var sūtīt uz e-pastu: pasts@kem.gov.lv.

Zvanīt var uz tālruni: +371 63007329.

 1. Par to, vai mājsaimniecība varēs saņemt atbalstu, var sazināties ar Būvniecības valsts kontroles biroju.

Jautājumus var sūtīt uz e-pastu: pasts@bvkb.gov.lv.

Zvanīt var uz tālruņiem: +371 67013375; +371 68206992; +371 67013369; +371 67013312.

 1. Par adreses sakārtošanu var sazināties ar Valsts zemes dienestu.

Jautājumus var sūtīt uz e-pastu: info@vzd.gov.lv.

Zvanīt var uz tālruni: +371 67038800.