Atlīdzības uzskaites sistēma (AUS) ir datu noliktava, kurā iekļauta precīza informācija par iestāžu amatiem un amatpersonu (darbinieku) atlīdzību.

AUS iesniegtā informācija nodrošina iespēju analizēt finansējuma pieprasījumus atlīdzībai, plānot un aprēķināt nepieciešamo finansējumu, izstrādājot kārtējā gada valsts budžeta likumprojektu un tiesību aktu projektus par atlīdzību, apzināt un kontrolēt esošo situāciju attiecībā uz amatu vietām un amatpersonu (darbinieku) atlīdzību, kā arī veikt finansējuma atlīdzībai izlietojuma analīzi.

AUS visas iestādes informāciju iesniedz vienādā formātā, tādejādi ir iespēja veikt datu analīzi un nodrošināt datos balstītu lēmumu pieņemšanu.  

Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu.

Seminārs par AUS datu iesniegšanu | 07.12.2022.