Statuss:
Noslēdzies
ESF
logo

Eiropas Sociālā fonda projekts „Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana
(identifikācijas numurs 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001)

Projekta mērķi:

  • samazināt administratīvos šķēršļus uzņēmējiem, iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām, tādējādi uzlabojot uzņēmējdarbības vidi, veicinot administratīvo procedūru vienkāršošanu un paaugstinot publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību;
  • attīstīt publiskās pārvaldes iestāžu darbinieku (t.sk. arī pašvaldību līmeņa) izpratni par administratīvā sloga problemātiku, kā arī sekmēt pārvaldes darbinieku praktiskās zināšanas par to, kā samazināt administratīvo slogu un vienkāršot administratīvās procedūras.

Projekta īstenošana: 2009. gada 1. februāris – 2015. gada 31. jūlijs (78 mēneši).

Projekta budžets: 1 348 162,09 EUR, kur 85% ir Eiropas Sociālā fonda finansējums (1 145 937,77 EUR) un 15% ir valsts budžeta finansējums (202 224,32 EUR).

Projekta aktivitātes un sasniegtie rezultāti

Projekta mērķa grupas: iedzīvotāji, saimnieciskās darbības veicēji, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, sociālie partneri, valsts pārvaldes iestādes un to darbinieki, pašvaldības un to darbinieki.