Sadarbībā ar nodibinājumu „Baltic Institute of Social Scieneses” un SIA “Socioloģisko pētījumu centrs” projekta aktivitātes „Iedzīvotāju aptaujas – administratīvo procedūru novērtējums” ietvaros tiek veikts pētījums četru gadu garumā, sākot no 2010. gada novembra līdz 2014. gada janvārim. Tas sastāv no četriem, pēc vienotiem kritērijiem sagatavotiem, savstarpēji salīdzināmiem administratīvo procedūru sloga mērījumiem, izmantojot kvantitatīvas iedzīvotāju aptaujas metodi, un iedzīvotāju pieredzes detalizētas izpētes, izmantojot fokusa grupu diskusiju metodi. Katru gadu aptvertajā laika posmā (2010., 2011., 2012. un 2013. gadā) tiek veikta viena aptauja par administratīvajām procedūrām valsts un pašvaldību līmenī noteiktās jomās.

 • 2010.gada laikā tika izstrādāts pētījums – iedzīvotāju aptauja – administratīvo procedūru novērtējums veselības, sociālo un iekšējās drošības pakalpojumu jomās, kā arī nevalstisko organizāciju (NVO) darbības jomā Latvijā 2010.gadā. Aptaujas mērķis - iegūt Latvijas iedzīvotāju, kā arī NVO viedokli par administratīvajām procedūrām, kas saistītas ar publisko pakalpojumu saņemšanu veselības, sociālo un iekšējās drošības jomās, to sarežģītības pakāpi un radītajām administratīvajām izmaksām.

2010.gadā veiktajā aptaujā tika iekļautas tādas procedūras, ar kurām ikdienā jāsaskaras iedzīvotājam, ietverot gan valsts, gan pašvaldību līmenī organizētās administratīvās procedūras, tai skaitā, neatliekamā medicīniskā palīdzība, ģimenes ārstu un ārstu speciālistu pakalpojumi, stacionārie pakalpojumi, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi, invaliditātes statusa piešķiršana, pašvaldību sociālie pabalsti, dzīvesvietas deklarēšana.

2010.gadā veiktās aptaujas ietvaros tika intervēti 2000 respondenti un kopumā tika novērtētas vairāk kā 18 administratīvās procedūras.

 • „Iedzīvotāju aptaujas – administratīvo procedūru novērtējums: veselības, sociālie un iekšējās drošības pakalpojumi / 2010.gada ziņojums”
 • Iedzīvotāju aptaujas - administratīvo procedūru novērtējums: veselības, sociāliem un drošības papalpojumiem

 

 • 2011. gadā administratīvo procedūru mērījums notika laika posmā no 2011. gada 21. augusta līdz 2011. gada 15. decembrim. Pētījuma ietvaros tika veikta Latvijas iedzīvotāju aptauja, fokusa grupu diskusijas, kā arī papildizlases aptauja saimnieciskās darbības veicēju (pašnodarbināto personu) apakšgrupā.

Pētījums veikts ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju pieredzi, izpratni un galvenās grūtības izglītības pakalpojumu (līdz augstākajai izglītībai) izmantošanā, saskarsmē ar nodokļu administrēšanas procedūrām, kustamā un nekustamā īpašuma iegādes un uzturēšanas administratīvajām procedūrām. Veiktās aptaujas ietvaros kopumā tika intervēti 2000 respondenti.

 • „Iedzīvotāju aptaujas – administratīvo procedūru novērtējums: izglītības pakalpojumi, nodokļu administrēšana un īpašumtiesības / 2011.gada ziņojums”
 • "Iedzīvotāju aptaujas - administratīvo procedūru novērtējums: izglītības pakalpojumi, nodokļu administrēšana un īpašumtiesības"

 

 • 2012. gada administratīvo procedūru mērījums notika no 2012. gada 1. septembra līdz 2012. gada 17. decembrim. Pētījuma ietvaros tika veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes

Latvijas iedzīvotāju aptauja par veselības aprūpes, sociālo un iekšējās drošības pakalpojumu administratīvo procedūru vērtējumu;
fokusa grupu diskusijas ar iedzīvotājiem pēc iedzīvotāju aptaujas norises;
papildizlases aptauja mednieku apakšgrupā;
nevalstisko organizāciju aptauja.

Šis ziņojums ir izstrādāts par 2012. gadā veiktā mērījuma rezultātiem, kas tiek salīdzināti ar 2010. gada mērījuma rezultātiem.

 • „Iedzīvotāju aptaujas – administratīvo provedūru novērtējums: veselības, sociālie un iekšējās drošības pakalpojumi / 2012. gada ziņojums”
 • Iedzīvotāju aptaujas – administratīvo provedūru novērtējums: veselības, sociālie un iekšējās drošības pakalpojumi

 

 • 2013.gadā administratīvo procedūru mērījums notika laika posmā no 2013.gada 16.septembra līdz 25.novembrim. Pētījuma ietvaros tika veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:
  • Latvijas iedzīvotāju aptauja par izglītības pakalpojumu (līdz augstākajai izglītībai), nodokļu administrēšanas, kustamā un nekustamā īpašuma iegādes administratīvo procedūru vērtējumu;
  • fokusa grupu diskusijas ar iedzīvotājiem pēc iedzīvotāju aptaujas norises;
  • papildizlases aptauja saimnieciskās darbības veicēju (pašnodarbināto personu) apakšgrupā.

Ziņojumā apkopoti 2013. gadā veiktā mērījuma rezultāti, sniedzot salīdzinājumu ar 2011. gadā veiktās aptaujas rezultātiem.

 • „Iedzīvotāju aptaujas – administratīvo provedūru novērtējums: izglītības pakalpojumi, nodokļu administrēšana un īpašumtiesības / 2013. gada ziņojums”
 • izglītības pakalpojumi, nodokļu administrēšana un īpašumtiesības izglītības pakalpojumi, nodokļu administrēšana un īpašumtiesības

Prezentācija par četru gadu iedzīvotāju aptaujas – administratīvo procedūru novērtējumu: