Ar 2020.gada 1.novembri Apmeklētāju centrā pieņemšana klātienē nenotiek.

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Ministru kabineta ēku kompleksā darbiniekiem un apmeklētājiem jāievēro šādi piesardzības pasākumi:

 1. Ienākot Ministru kabineta ēkā:
  • jāmēra ķermeņa temperatūra (Ja ķermeņa temperatūras mērīšanas ierīce uzrāda paaugstinātu temperatūru vai, ja darbiniekam vai apmeklētājam ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes, persona iestādē netiek ielaista)
  • jādezinficē rokas
 2. Ministru kabineta ēku kompleksā:
  • jāievēro 2 metru distance
  • ja vienlaikus ierodas vairākas personas, apmeklētājiem, ievērojot 2 metru distanci, jāuzgaida, līdz iepriekšējais apmeklētājs ir atstājis apsardzes posteni
  • ja tiek iesniegts iesniegums, vienlaikus iesniegumu var rakstīt tikai viena persona
  • rakstot iesniegumu, jālieto personīgais vai vienreiz lietojamais rakstāmpiederums
 3. Ministru kabineta ēku kompleksā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna, izolācija vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes

Neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties pa tālruņiem 67082947 vai 67082940


Iesniegumi (Iesnieguma paraugs) iesniedzami, izmantojot šādas iespējas:

 • sūtot elektroniski uz Valsts kancelejas elektroniskā pasta adresi pasts@mk.gov.lv;
 • sūtot elektroniski no portāla Latvija.lv, sadaļā “Iesniegums iestādei”;
 • sūtot pa pastu uz adresi Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520;
 • ievietojot Valsts kancelejas pasta kastē (Valsts kancelejas centrālā ieeja, garderobe). Iesniegumus izņem divas reizes dienā.

Konsultācijas tiek sniegtas telefoniski pa tālruni 6708280067082837 vai elektroniski pasts@mk.gov.lv


Caurlaide dalībai Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē vai Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē (NTSP), neatkarīgi no tā, vai sēde notiek klātienē vai attālināti, jāpiesaka līdz iepriekšējās dienas (pirms sēdes norises dienas) plkst.17:00, nosūtot pieprasījumu uz nvo@mk.gov.lv (dalība Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē) vai ntsp@mk.gov.lv (dalība Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē). Pieprasījumā  dati par personu jānorāda šādā secībā - personas uzvārds, vārds, personu apliecinošā dokumenta numurs (kurš tiks uzrādīts iekļūšanai Ministru kabineta ēkā) vai personas koda pirmā daļa (tikai, ja sēde notiek klātienē), pārstāvētā iestāde vai organizācija.

Caurlaides pieteikt telefoniski var tikai ārkārtas gadījumos, zvanot atbildīgajai amatpersonai –  Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultantei Zanei Legzdiņai-Jojai (tālr. 67082949).

Ierodoties Brīvības 36, caurlaižu postenī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte un jāiziet drošības pārbaude.