Lai pēc Ministru kabineta locekļa uzaicinājuma Ministru kabineta sēdē piedalītos klātienē, caurlaides saņemšanai jāraksta e-pasta pieteikums uz adresi pasts@mk.gov.lv, kurā ietver šādu informāciju – personas vārds, uzvārds, personas koda pirmā puse, pārstāvētā institūcija, ieņemamais amats un jautājums, kura izskatīšanā uzaicināts piedalīties

Caurlaide dalībai Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē vai Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē (NTSP), neatkarīgi no tā, vai sēde notiek klātienē vai attālināti, jāpiesaka līdz iepriekšējās dienas (pirms sēdes norises dienas) plkst.17:00, nosūtot pieprasījumu uz nvo@mk.gov.lv (dalība Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē) vai ntsp@mk.gov.lv (dalība Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē). Pieprasījumā  dati par personu jānorāda šādā secībā - personas uzvārds, vārds, personu apliecinošā dokumenta numurs (kurš tiks uzrādīts iekļūšanai Ministru kabineta ēkā) vai personas koda pirmā daļa (tikai, ja sēde notiek klātienē), pārstāvētā iestāde vai organizācija.

Ierodoties Brīvības 36, caurlaižu postenī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte un jāiziet drošības pārbaude.