Andris Sprūds

Andris Sprūds

Aizsardzības ministrs
pasts [at] mod.gov.lv
 • IZGLĪTĪBA: STUDIJAS UN PĒTNIECĪBA
  • 2010.10.–2010.11.– Japānas Enerģētikas ekonomikas institūts (Tokija, Japāna)
  • 2002.10.–2003.04. – Kolumbijas Universitāte (Ņujorka, ASV), Harimana Institūts
  • 2001.11.–2002.01.  – Upsalas Universitāte, (Zviedrija), Austrumeiropas Studiju Departaments
  • 2001.01.–2001.03. – Norvēģijas Starptautisko Attiecību Institūts, Krievijas Studiju Centrs, Oslo (Norvēģija)
  • 1998.09.–1999.06. – Oksfordas Universitāte, Austrumeiropas un Krievijas pētījumu centrs
 • IZGLĪTĪBA: GRĀDI UN DIPLOMI
  • 2001.09.–2005.05. – Jagieloņu Universitātes (Krakova, Polija) doktorantūra, iegūts doktora grāds politikas zinātnē
  • 1994.09.–1998.06. – Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Politikas zinātnes Starptautisko attiecību maģistrantūra; iegūts politikas zinātnes maģistra grāds starptautiskajās attiecībās
  • 1996.11.–1997.06. – Centrāleiropas Universitāte (Budapešta) (Central European University), Vēstures departaments; iegūts maģistra grāds Centrāleiropas vēsturē
  • 1989.11.–1994.06. – Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļa; iegūta vēsturnieka un vēstures pasniedzēja kvalifikācija
 • DARBA PIEREDZE
  • 2023.15.09.–līdz šim brīdim Latvijas Republikas aizsardzības ministrs
  • 2022.01.11.–2023.14.09. – 14. Saeimas deputāts, Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs
  • 1999.–līdz šim brīdim –  Mācībspēks, profesors, Rīgas Stradiņa Universitāte, Eiropas studiju fakultāte
  • 2018.02. –2022.10.  – Dekāns, Rīgas Stradiņa Universitāte, Eiropas studiju fakultāte
  • 2022.11.–līdz šim brīdim – Konsultatīvās padomes loceklis, Latvijas Ārpolitikas institūts
  • 2004.05.–2022.10.  – Pētnieks, Latvijas Ārpolitikas institūts
  • 2011. 12.–2022.10 – Direktors, Latvijas Ārpolitikas institūts
  • 1997.09.–1998.11. – Programmas speciālists, ES programma Leonardo da Vinci
  • 1995.09.–1996.08. – Vecākais eksperts, Naturalizācijas pārvalde
  • 1995.01.–1995.11. – Vecākais inspektors, Latvijas Valsts arhīvs
  • 1993. 01.–1995.01. – Vēstures un sabiedrības zinātņu skolotājs, Āgenskalna ģimnāzija
 • VALODU ZINĀŠANAS
  • Latviešu – dzimtā , angļu valoda – brīvi, poļu valoda – labi, krievu valoda –labi
 • VALSTS APBALVOJUMI
  • Atzinības krusts, 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme