Militārs atbalsts

 • Latvijas valdība

  • 1 200 000 eiro iemaksa Eiropas Miera mehānismā
  • > 200 000 000 eiro militārais ekipējums – ieroči un individuāls ekipējums, sausās pārtikas uzturdevas, munīcija, prettanku ieroči, pretgaisa raķetes “Stinger”, degviela u.c.
 • Latvijas sabiedrība un nevalstiskais sektors

  • 4 651 211 eiro Ukrainas aizsardzības vajadzībām, t.sk. kara hospitāļiem (Ziedot.lv)
  • > 2 500 000 Latvijas uzņēmēju ziedojumi (Uzņēmēji mieram)
  • >200 apvidus auto piegādes Ukrainai (Twitter konvojs)
  • 11 brīvprātīgie ārzemju leģionā Ukrainas armijā
  • Iedzīvotāji veido kamuflāžas tīklus Ukrainas armijai

Humānā palīdzība

 • Latvijas valdība

  • 1 200 000 eiro, atbildot Ukrainas valdības palīdzības lūgumiem
  • Medicīnas ierīces, tehnika (ātrās palīdzības auto, nestuves, mikroskopi u.c.)
  • Medikamenti, pārsienamie materiāli, folija segas u.c.
 • Latvijas sabiedrība un nevalstiskais sektors

  • Mikroķirurgu komanda no Latvijas strādā Ukrainā
  • >4 328 232eiro vērtībā humānās palīdzības kravas (Ziedot.lv, Viegli palīdzēt, Uzņēmēji mieram)
  • Latvijas žurnālisti dodas uz Ukrainu, dokumentējot karu

Palīdzība kara bēgļiem

 • Latvijas valdība

  • > 20 000 bēgļu no Ukrainas uzņemti Latvijā
  • 14 100 bēgļiem no Ukrainas izsniegti uzturēšanās dokumenti ar tiesībām uz nodarbinātību
  • 9 100 Ukrainas bēgļu izmitināti Latvijas pašvaldību piedāvātās mājvietās
  • 109 eiro garantētā minimālā ienākuma pabalsts (76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā)
  • 272 eiro  vienreizējs pabalsts krīzes situācijā pilngadīgai personai (190 eiro par katru bērnu)
  • 500 eiro nodarbinātības uzsākšanas pabalsts
  • Pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas
  • Nodarbinātības, veselības aprūpes nosacījumi kā Latvijas iedzīvotājiem
  • Izglītība bērniem un studentiem
  • 497 bērniem iecelts ārkārtas aizbildnis
  • Bezmaksas reģionālais sabiedriskais transports
 • Latvijas sabiedrība un nevalstiskais sektors

  • Mājokļa atbalsts, brīvprātīgais darbs, veterinārā palīdzība, humānā palīdzība, atbalsta akcijas, transports no Ukrainas robežas uz Latviju, latviešu valodas kursi u.c.
  • Latvijas uzņēmēju ziedojumi, palīdzība
  • 1 145  890 eiro - tālruņu SIM kartes, tālruņi, zupas virtuves bēgļu centros, dāvanu kartes pārtikas u.c. preču veikalos (Ziedot.lv).
  • Plašs atbalsts visās Latvijas pašvaldībās Ukrainas cilvēkiem
  • > 100 humānās palīdzības punkti visā Latvijā www.palidzibaskarte.lv
  • > 190 bezmaksas uzņēmēju un NVO piedāvājumi Ukrainas cilvēkiem www.propozycii.lv

Starptautiskās iemaksas

 • 5 000 000 eiro Starptautiskajā rekonstrukcijas un attīstības bankā Ukrainas makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanai
 • 100 000 eiro Starptautiskajā krimināltiesā kara noziegumu izmeklēšanai

Paldies katram, kurš atbalsta Ukrainu un palīdz kara bēgļiem!