2023. gada maijs

Militārs atbalsts

 • Latvijas valdība

  • > 370 000 000 eiro militārais ekipējums – bezpilota lidaparāti, helikopteri, haubices, ieroči un individuālais ekipējums, munīcija, prettanku ieroči, pretgaisa raķetes “Stinger”, degviela u.c.
 • Latvijas sabiedrība un nevalstiskais sektors

  • 10 220 804 eiro Ukrainas aizsardzības vajadzībām (Ziedot.lv) – kvadracikli, ģeneratori, motorzāģi u.c.

  • > 4 166 981 eiro Latvijas uzņēmēju ziedojumi (Uzņēmēji mieram)

  • > 1300 apvidus auto piegādes Ukrainai (Twitter konvojs)

  • brīvprātīgie ārzemju leģionā Ukrainas armijā


Humānā palīdzība

 • Latvijas valdība

  • > 2 700 000 eiro, atbildot Ukrainas valdības palīdzības lūgumiem (medicīniskās ierīces, tehnika, medikamenti, ātrās palīdzības auto, nestuves, mikroskopi u.c.), atbalsts kritiskajai infrastruktūrai (ģeneratori u.c.), kā arī neatkarīgajiem medijiem

  • 184 000 eiro Ārlietu ministrijas (ĀM) atbalsts karadarbībā cietušiem iedzīvotājiem, sadarbībā ar Uzņēmējiem mieram nodrošinot māju rekonstrukciju Čerņihivas apgabalā

  • 365 000 eiro ĀM attīstības sadarbības projekti Ukrainā, atbalstot kara upuru rehabilitāciju, kā arī Ukrainas Eirointegrācijas procesu un reformas

  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ekipējums un kritiski svarīgs materiāltehniskais aprīkojums Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam

  • > 70 transportlīdzekļi un citi priekšmeti no Valsts policijas un Valsts robežsardzes, t.sk. vieglie auto, autobuss, droni, bruņu vestes, ķiveres, ķīmiskie kostīmi un šāvienu pēdu noņemšanas komplekti, kas nepieciešami ekspertu darbam notikuma vietā

 • Latvijas sabiedrība un nevalstiskais sektors

  • pašvaldības palīdz sadraudzības pilsētām Ukrainā

  • mikroķirurgu komanda no Latvijas

  • Ziedot.lv atbalsta slimnīcas ar medicīnas precēm, iekārtām un medikamentiem 2 050 279 eiro vērtībā

  • > 200 humānās palīdzības kravas visiem Ukrainas apgabaliem sadarbībā ar ĀM (4 940 126  eiro humānā palīdzība no Ziedot.lv, kā arī Viegli palīdzēt, LIKTA, Tavi draugi, Tev, Mūsu ligzda)

  • 1 183 702 eiro humānās palīdzības kravas un atbalsts bēgļiem no Uzņēmējiem mieram

  • 640 854 eiro atbalsts slimnīcām no Uzņēmējiem mieram

  • Latvijas žurnālisti dokumentē karu Ukrainā

  • Latvijas kompetentās iestādes apkopo liecības par kara noziegumiem Ukrainā


Palīdzība kara bēgļiem

 • Latvijas valdība

  • bēgļu atbalsta pasākumu plānam 2022. gadā līdz 116 000 000 eiro un 2023. gadā līdz 102 170 576 eiro

  • personas kods Latvijā piešķirts ~ 47 000 Ukrainas civiliedzīvotāju; izsniegti ~43 000 uzturēšanās dokumenti (vīzas un uzturēšanās atļaujas) ar tiesībām uz nodarbinātību

  • no 2023. gada 1. janvāra Ukrainas iedzīvotājiem termiņuzturēšanās atļaujas uz 2 gadiem

  • PMLP Patvēruma meklētāju centrā īslaicīgi izmitināti 2219 Ukrainas iedzīvotāji

  • Psiholoģiskā atbalsta kurss Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta amatpersonām – 12 dienu kurss 100 amatpersonām  

  • 109 eiro garantētā minimālā ienākuma pabalsts (76 eiro katram nākamajam ģimenes loceklim) kara bēgļiem

  • 272 eiro vienreizējs pabalsts krīzes situācijā pilngadīgai personai (190 eiro bērnam)

  • 620 eiro nodarbinātības vai pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsts (izmaksāti 11 686 nodarbinātības un  179 pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsti)

  • Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros > 36 000 Ukrainas iedzīvotāju: > 78 000 pārtikas pakas, > 47 000 higiēnas un saimniecības preču pakas, > 7 600 mācību piederumu pakas

  • vidēji mēnesī bērna kopšanas pabalsts par apmēram 450 Ukrainas bērniem, ģimenes valsts pabalsts par apmēram 6 000 bērnu

  • invaliditāte Latvijā noteikta 554 pilngadīgām personām un 159 bērniem, sniedzot iespēju saņemt atbalstu invaliditātes seku mazināšanai

  • 1 000 nepavadītiem bērniem iecelts ārkārtas aizbildnis, izmaksājot aizbildnim paredzēto atbalstu

  • bezmaksas braucieni reģionālajā sabiedriskajā transportā Ukrainas civiliedzīvotājiem

  • Ukrainas studentiem un pētniekiem atbalsta stipendiju fonds līdz 522 000 eiro apmērā izglītības iegūšanai un zinātniskās darbības nepārtrauktībai

  • 140 eiro stipendija visu studiju līmeņu studējošiem, kas uzņemti Latvijas valsts vai privātajās augstākās izglītības iestādēs

  • pētniecības stipendija zinātniskā darba veikšanai 900 eiro mēnesī Ukrainas pētniekiem

  • katram Ukrainas bērnam, kas apmeklē skolu Latvijā, ir izstrādāts individuāls mācību plāns

  • izglītības iestādēm finansējums par pedagogu papildu pienākumiem darbā ar Ukrainas skolēniem – 257 eiro mēnesī par vienu

  • izglītības iestādēm 50 eiro gadā mācību līdzekļu iegādei par katru Ukrainas bēgļu bērnu

  • skolēnu nometnes ukraiņiem 2022./2023. gadā

  • Latvijas izglītības iestādēs: pirmsskolās 1 496 bērnu, vispārējā izglītībā 2 797 bērni, profesionālās izglītības iestādēs 110 audzēkņi, sporta skolās 300 bērni, studē 317 jaunieši

  • Latvijas izglītības iestādēs strādā > 47 Ukrainas pedagogi

  • 4 000 000 eiro latviešu valodas kursiem Ukrainas bēgļiem 2023. gadā

 • Latvijas sabiedrība un nevalstiskais sektors

  • Mājokļi, brīvprātīgais darbs, humānā palīdzība, atbalsta, informācijas sniegšanas, kultūras, sporta un kopienas veidošanas akcijas, latviešu valodas mācības, pasākumi bērniem un jauniešiem u.c.

  • Plašs atbalsts visās Latvijas pašvaldībās Ukrainas cilvēkiem

  • Latvijas uzņēmēju ziedojumi

  • 2 448 537 eiro - higiēnas preces, mazā sadzīves tehnika, siltas zupas (Ziedot.lv) un individuāls atbalsts slimības vai sociāli akūtos gadījumos Ukrainas ģimenēm

  • 520 000 eiro no labdarības koncerta “Veltījums Ukrainai!”

  • > 896 701 eiro sabiedrisko mediju labdarības maratonā DOD PIECI Ukrainas bēgļu atbalstam

  • > 145 humānās palīdzības punkti visā Latvijā www.palidzibaskarte.lv

  • bezmaksas uzņēmēju un NVO piedāvājumi Ukrainas cilvēkiem www.propozycii.lv

  • padomi, vadlīnijas un citi informatīvi resursi par mājokļa izīrēšanu pieejami majasbegliem.lv

  • Ukrainas bēgļu atbalsta un integrācijas centrs "Rīgas sirds"


Starptautiskās iemaksas

 • 17 497 277 eiro (Eiropas Miera mehānisms, Starptautiskā rekonstrukcijas un attīstības banka, Starptautiskā krimināltiesa, ANO Bērnu fonds, ANO Augstā komisāra birojs bēgļu jautājumos, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijā Ukrainas sieviešu atbalstam, NATO Ukrainas visaptverošās palīdzības programma, Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācija (EUROCONTROL), iniciatīva “Grain from Ukraine”, Pasaules Bankas Ukrainas Atjaunošanas, rekonstrukcijas un reformu trasta fonds, Pasaules Bankas  Starptautiskās Attīstības asociācijas “Krīzes atbalsta programma” u.c.)

Paldies katram, kurš atbalsta Ukrainu un palīdz kara bēgļiem!

palidziukrainai.lv un tālrunis +371 27380380