2022. gada augusts

Militārs atbalsts

 • Latvijas valdība
  • ap  300 000 000 eiro militārais ekipējums – bezpilota lidaparāti, helikopteri, haubices, ieroči un individuālais ekipējums, sausās pārtikas uzturdevas, munīcija, prettanku ieroči, pretgaisa raķetes “Stinger”, degviela u.c.
 • Latvijas sabiedrība un nevalstiskais sektors
  • 5 527 349,72 eiro Ukrainas aizsardzības vajadzībām (Ziedot.lv)
  • > 3 000 000 eiro Latvijas uzņēmēju ziedojumi (Uzņēmēji mieram)
  • > 600 apvidus auto piegādes Ukrainai (Twitter konvojs)
  • brīvprātīgie ārzemju leģionā Ukrainas armijā

Humānā palīdzība

 • Latvijas valdība
  • 900 000 eiro, atbildot Ukrainas valdības palīdzības līgumiem (medicīnas ierīces, tehnika, medikamenti, ātrās palīdzības auto, nestuves, mikroskopi, pārsienamie materiāli, folija segas, karavīru rehabilitācija un psihosociālais atbalsts u.c.)
  • Tieslietu ministrija palīdz Ukrainas ieslodzījuma vietām
  • Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības projektu konkurss (Ukraina kā prioritāte)
 • Latvijas sabiedrība un nevalstiskais sektors
  • Mikroķirurgu komanda no Latvijas strādā Ukrainā
  • Ziedot.lv sniedzis atbalstu slimnīcām nosūtot medicīnas preces, iekārtas un medikamentus 1 827 027,99 eiro apmērā
  • >5 374 185 eiro vērtībā humānās palīdzības kravas - kopumā vairāk nekā 80 kravas visiem Ukrainas apgabaliem sadarbībā ar Ārlietu ministriju (Ziedot.lv nosūtījis humāno palīdzību 3 186 286,80 eiro apmērā, Uzņēmēji mieram, Viegli palīdzēt, LIKTA)
  • Latvijas žurnālisti dodas uz Ukrainu, dokumentējot karu

Palīdzība kara bēgļiem

 • Latvijas valdība
  • Līdz 116 000 000 eiro bēgļu atbalsta pasākumu plānam
  • Līdz 120 dienas valsts apmaksāta uzturēšanās un ēdināšana
  • > 32 000 bēgļu no Ukrainas Latvijā
  • 25 882 izsniegti uzturēšanās dokumenti ar tiesībām uz nodarbinātību
  • 11 792 izmitināti Latvijas pašvaldību mājvietās
  • 109 eiro garantētā minimālā ienākuma pabalsts (76 eiro ģimenes loceklim)
  • 272 eiro vienreizējs pabalsts krīzes situācijā pilngadīgai personai (190 eiro bērnam)
  • 500 eiro nodarbinātības uzsākšanas pabalsts
  • Pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas
  • Nodarbinātības, veselības aprūpes, izglītības nosacījumi kā Latvijas iedzīvotājiem
  • > 600 bērniem iecelts ārkārtas aizbildnis
  • Bezmaksas reģionālais sabiedriskais transports
  • Bezmaksas latviešu valodas kursi
 • Latvijas sabiedrība un nevalstiskais sektors
  • Mājokļi, brīvprātīgais darbs, humānā palīdzība, atbalsta, informācijas sniegšanas, kultūras, sporta un kopienas veidošanas akcijas u.c.
  • Latvijas uzņēmēju ziedojumi
  • > 1 542 576,85 eiro - tālruņu SIM kartes, sadzīves preces, zupas virtuves bēgļu centros, dāvanu kartes veikalos (Ziedot.lv)
  • Ziedot.lv sniedz individuālu atbalstu saslimšanās vai sociāli akūtos gadījumiem Ukrainas bēgļu ģimenēm. Apmaksāta zobārstniecība, izmeklējumi, medikamenti, operācijas, kas nav valsts apmaksātas.Tāpat, Ziedot.lv izdalīs 500 dāvanu kartes skolas lietu iegādei bēgļu skolniekiem.

  • Plašs atbalsts visās Latvijas pašvaldībās Ukrainas cilvēkiem
  • > 100 humānās palīdzības punkti visā Latvijā www.palidzibaskarte.lv
  • Bezmaksas uzņēmēju un NVO piedāvājumi Ukrainas cilvēkiem www.propozycii.lv

Starptautiskās iemaksas

 • > 7 000 000 eiro (Eiropas Miera mehānisms, Starptautiskā rekonstrukcijas un attīstības banka, Starptautiskā krimināltiesa, ANO Bērnu fonds, ANO Augstā komisāra birojs bēgļu jautājumos, NATO Ukrainas visaptverošās palīdzības programma u.c.)

Paldies katram, kurš atbalsta Ukrainu un palīdz kara bēgļiem!