Komitejas vadītājs ir K. Melnis, klimata un enerģētikas ministrs.

Komitejas uzdevums ir koordinēt un pārraudzīt Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību izpildi un mērķu sasniegšanu enerģētikas, klimata un vides jautājumos. 

Rīkojums par komitejas izveidi.

Sēžu protokoli

Sēžu darba kārtības