Ar Ministru prezidenta 10.07.2020 rīkojumu Nr.2020/1.2.1.-84 izveidotās Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas sēžu protokoli.