Programma "STOP 4-7" jeb "Kopā uz ceļa esam stiprāki" ir multimodāla (vienlaikus atsevišķās grupās strādā gan ar bērnu, gan vecākiem, gan skolotājiem) agrīnās intervences programma 4 līdz 7 gadus veciem bērniem ar uzvedības problēmām - bērns ir dusmīgs/viegli aizkaitināms, zaudē savaldīšanos, ātri apvainojas, uzvedas izaicinoši (strīdas, ignorē noteikumus, kaitina un vaino citus utt., ir agresīvs (sit, sper, kaujas, met/plēš mantas utt.).

Programmas mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, mācot vecākus pielietot pozitīvās audzināšanas principus. Dati liecina, ka pēc programmas apguves bērnu agresīvā uzvedība samazinās tūliņ, turklāt izmaiņas ir noturīgas arī pēc 6 un 12 mēnešiem, bērni apgūst problēmu risināšanas prasmes un pakāpeniski mazinās izaicinošā un agresīvā uzvedība. Savukārt pēc vecāku apmācībām mainās audzināšanas principi - mazinās bērna fiziska sodīšana un nekonsekvence, pastiprinās pozitīvās audzināšanas pārsvars.

Programmas saturs balstīts uz pētījumu par bērnu uzvedības problēmu attīstību atklājumiem un Oregonas Sociālās mācīšanas centra klīniskās darba pieredzes pamatiem, īpaši LIFT-programmu (ang. - linking the Interests of Families and Teachers: Eddy, Reid, & Fetrow, 2002; De Mey & Braet, 2011). Programmas īstenošana uzsākta jau 2003. gadā vairākās pašvaldībās Beļģijā un Nīderlandē, programma adaptēta latviešu valodā un 2014.-2019. gadā Latvijā ir apmācīti vairāk nekā 50 programmas STOP 4-7 treneri, savukārt 2019.-2022. apmācīto speciālistu skaits jau pārsniedz divus simtus.

Par programmu "STOP 4-7"

  1. Programma ir zinātnē un pētījumos balstīta, tās saturs veidots uz pētījumu par bērnu uzvedības problēmu attīstību atklājumiem un Oregonas Sociālās mācīšanas centra klīniskās darba pieredzes pamatiem.
  2. Programma ir ilgtermiņa ieguvums. Bērnu un pusaudžu uzvedības pētījumi rāda, ka antisociālas uzvedības riska mazināšanā būtiska ir agrīnā intervence, jo pusaudžu vecumā intervence antisociālas, deviantas vai riskantas uzvedības mazināšanai ir mazāk efektīva un daudz dārgāka. Vesela un darba spējīga paaudze ir fundaments labākai nākotnei.
  3. Programma balstās uz trīspusēju sadarbību. Vecāku un skolotāju līdzdalība un sadarbība ir būtiska programmas daļa. Viņu uzdevums ir veicināt bērna vēlamās uzvedības aktivizēšanu un nostiprināšanos. Tāpēc programma tiek īstenota kompleksi, vienlaikus strādājot ar visu bērna sociālo sistēmu.
  4. Programmas darbības princips:
    1. 10 nodarbības bērniem – 1 nodarbība nedēļā, katra ilgst 6 stundas (kopā 10 nedēļas)
    2. 10 nodarbības vecākiem – 1 nodarbība nedēļā, katra ilgst 2 stundas (kopā 10 nedēļas)
    3. 4 nodarbības bērna vidē (pirmsskolas iestādē) – 1 nodarbība divās nedēļās, katra ilgst 3 stundas (kopā 10 nedēļas)

Pieteikšanās 

Ja Jūsu bērnam piemīt aprakstītā izaicinošā un/vai agresīvā uzvedība un esat gatavs iesaistīties programmā, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pastu: berniem@mk.gov.lv vai aizpildīt pieteikuma veidlapu tiešsaistē mājaslapā laimigiberni.lv.

Pieteikumā lūdzam norādīt bērna vārdu, vecumu, pašvaldību, kurā ģimene (bērns) deklarēts un vecāku kontaktinformāciju (e-pastu un tālruņa numuru veiklākai saziņai). Saņemtos pieteikumus Valsts kanceleja novirzīs projektā iesaistītajām pašvaldībām.

Projekta pašvaldību loks arvien pieaug, un šobrīd tajā iesaistījušās: Ādaži, Aizkraukle, Alūksne, Augšdaugavas novads, Baldone, Bauska, Daugavpils, Dobele, Gulbene, Ikšķile, Jēkabpils, Jelgavas pilsēta un novads, Kuldīga, Liepājas pilsēta, Līgatne, Līvāni, Madona, Ogre, Rēzekne, Rīga, Saldus, Sigulda, Talsi ,Tukums, Valmieras pilsēta,  Stopiņi, Ventspils.

Par projekta īstenotāju

2019. gada 17. septembrī Ministru kabinets atbalstīja “Multimodālo agrīno intervenču programmu "STOP 4-7” ieviešanai no 2020. gada. Pasākumu īsteno Valsts kanceleja sadarbībā ar “Latvijas kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācijas” biedrību un ievieš programmu "STOP 4-7" visā Latvijas teritorijā. 

Īstenošanas uzraudzībai izveidota Vadības grupa, kas ir koleģiāla darba grupa, kas izskata aktuālos ar programmas ieviešanu saistītos jautājumus, kas skar vairāku resoru kompetenci.

Vadības grupas sanāksmju protokoli