Institūcijas darbības stratēģiskā plānošana

2022. gada 1. februārī Ministru kabinetā tika apstiprināta jauna instrukcija "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu".

Instrukcija paredz virkni jauninājumu:

  • vienkāršo stratēģijas aktualizēšanu un apstiprināšanu,
  • ļauj izvēlēties institūcijai piemērotāko stratēģijas darbības termiņu,
  • ļauj izvēlēties pašiem piemērotāko darbības stratēģijas formu,
  • paredz noteikt sasniedzamos rezultātus jeb pārmaiņas, kas tos raksturo.

Stratēģiskās plānošanas vadlīnijas 

Vadlīnijas ir paredzētas ikvienam valsts pārvaldē nodarbinātajam, kas ir iesaistīts stratēģijas izstrādē un novērtēšanā. Tajās ir atrodama informācija par stratēģijas izstrādes procesu, kā arī apkopoti snieguma rādītāju piemēri. 

Kur vērsties ar jautājumiem?

Jautājumos par MK instrukcijas piemērošanu, labās prakses piemēriem un starptautisko praksi aicinām vērsties Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamentā.

Mācības

Mācības un praktiskus seminārus par stratēģiju izstrādi nodrošina Valsts administrācijas skola (Mācību un resursu pārvaldības daļa).
 

  • Valsts administrācijas skolas un Valsts kancelejas 24.03.2022. atvērtā lekcija “Kā turpmāk izstrādāt institūcijas darbības stratēģiju”:
Institūciju darbības stratēģijas  izstrādes jaunā kārtība