Ministru kabinets 2018. gada 21. novembrī apstiprināja Valsts kancelejas sagatavoto ieteikumu projektu "Valsts pārvaldes vērtības un ētikas principi". To mērķis - veidot vienotu izpratni par valsts pārvaldes vērtībām un ētikas principiem un tajā balstītu darba kultūru.

Interešu konfliktu un korupcijas novēršana valsts pārvaldē: https://www.knab.gov.lv

Politisko amatpersonu integritātes risku analīze un izvērtējums

Valsts kanceleja izstrādājusi politisko amatpersonu integritātes risku analīzi un izvērtējumu, pamatojoties uz Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupa – GRECO – 2018. gada 22. jūnijā pieņemtajā Latvijas novērtējuma ziņojumā ietverto rekomendāciju. 

Politiķu un ierēdņu sadarbības vadlīnijas 

"Politiskās un administratīvās izpildvaras institūcijas un to amatpersonas ir neatņemamas izpildvaras sastāvdaļas. To darbs ir savstarpēji papildinošs un vērsts uz vienu mērķi – veicināt savas nozares un valsts kopumā attīstību un sabiedrības labklājību, strādājot godprātīgi un atbildīgi.

Veiksmīga pārvaldes un politisko amatpersonu sadarbība var nodrošināt labāku izpildvaras darba rezultātu. Abu pušu interesēs ir pieņemt pārdomātus un kvalitatīvus lēmumus, kas arī ilgtermiņā veicinātu mūsu valsts un sabiedrības sekmīgu attīstību.

Tikai strādājot kopā, varam labāk izsekot dinamiskajām pārmaiņām pasaulē un sabiedrībā un kopīgi meklēt labākos risinājumus. Valsts pārvaldes zināšanas, plašāks redzējums un objektivitāte sinerģijā ar politisko gribu un vīziju palīdzēs mērķtiecīgāk virzīt sabiedrībai nepieciešamo reformu īstenošanu.

Ministru kabineta iekārtas likumā norādīts uz ciešo politisko un administratīvo institūciju saikni: "Ministru kabinets ir koleģiāla institūcija, kas ar tam padoto valsts pārvaldes iestāžu starpniecību īsteno izpildvaru."

Šo vadlīniju mērķis ir veicināt izpratni par politisko un pārvaldes amatpersonu lomu un sadarbības tiesisko ietvaru, kā arī sniegt ieteikumus sadarbības modeļiem ikdienas darbā.

Gan politiskās, gan pārvaldes amatpersonas ir valsts amatpersonas un veic valsts darbu, tādēļ to sadarbība ikdienā ir ļoti svarīga. Mēs ceram, ka šīs vadlīnijas veicinās skaidrību un efektīvu rīcību."

Jānis Citskovskis
Valsts kancelejas direktors

Valsts kancelejas veidoto dokumentu “Politiķu un ierēdņu vadlīnijas” un “”Politisko amatpersonu integritātes risku analīze un izvērtējums” pamatā ir GRECO ziņojums. GRECO ziņojums angļu un latviešu valodā ir pieejams šeit: GRECO. 5. novērtēšanas kārta. Latvijas novērtējuma ziņojums www.coe.int/en/web/greco/evaluations/round-5-new