Valsts kancelejas vadībā ir izveidots internetā bāzēts Tiesību aktu projektu izstrādes ceļvedis, kas ir vērtīgs palīgs valsts pārvaldē nodarbinātajiem, lai sagatavotu kvalitatīvus tiesību aktu projektus. Interneta vietnē https://tai.mk.gov.lv/ izvietota arī aktualizēta Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmata, kas papildināta ar dažādu veidu dokumentu sagatavēm un anotācijas elektronisko formu.

Uzzini, kā sagatavot tiesību aktu projektus!