Valsts kancelejas vadībā ir izveidots internetā bāzēts Tiesību aktu projektu izstrādes ceļvedis, kas ir vērtīgs palīgs valsts pārvaldē nodarbinātajiem, lai sagatavotu kvalitatīvus tiesību aktu projektus. Interneta vietnē tai.mk.gov.lv izvietota arī aktualizēta Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmata, kas papildināta ar dažādu veidu dokumentu sagatavēm un anotācijas elektronisko formu.

Uzzini, kā sagatavot tiesību aktu projektus!