Lai veidotu faktos balstītu valsts pārvaldes attīstības politiku un regulāri noskaidrotu sabiedrības vērtējumu par valsts pārvaldi, Valsts kanceleja veic dažādus pētījumus, kuru rezultāti visiem pieejami iestādes mājaslapā.  

2022. gads

2021.gads 

2020.gads 

2019. gads

2018. gads

2017. gads

2016. gads

2015. gads