Lai veidotu faktos balstītu valsts pārvaldes attīstības politiku un regulāri noskaidrotu sabiedrības vērtējumu par valsts pārvaldi, Valsts kanceleja veic dažādus pētījumus, kuru rezultāti visiem pieejami iestādes mājaslapā.  

2023. gads

2022. gads

2021.gads 

2020.gads 

2019. gads

2018. gads

2017. gads

2016. gads

2015. gads 

Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu bāze sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā.
Skatīt vairāk