Lai veidotu faktos balstītu valsts pārvaldes attīstības politiku un regulāri noskaidrotu sabiedrības vērtējumu par valsts pārvaldi, Valsts kanceleja veic dažādus pētījumus, kuru rezultāti visiem pieejami iestādes mājaslapā.