Lai veidotu faktos balstītu valsts pārvaldes attīstības politiku un regulāri noskaidrotu sabiedrības vērtējumu par valsts pārvaldi, Valsts kanceleja veic dažādus pētījumus, kuru rezultāti visiem pieejami iestādes mājaslapā.  

2022. gads

Sabiedrības līdzdalība valsts pārvaldes darbā, Valsts pārvaldes darbinieku aptaujas rezultāti, 2022

Latvijas iedzīvotāju aptauja par aktuāliem sociālpolitiskajiem jautājumiem, Latvijas iedzīvotāju internetaptauja, 2022. gada maijs

Pētījums par sabiedrības attieksmi pret karu Ukrainā, Latvijas iedzīvotāju aptauja, 2022. gada marts

2021.gads 

Pētījums par senioru vakcinēšanos ietekmējošiem aspektiem, telefonintervijas, 2021. gada novembris, decembris

Pētījums par sabiedrības attieksmi pret Covid-19, Latvijas iedzīvotāju aptauja, 2021. gada decembris

Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums 2021

Pētījums par sabiedrības attieksmi pret Covid-19, Latvijas iedzīvotāju aptauja, 2021. gada novembris

Pētījums par sabiedrības attieksmi pret Covid-19, Latvijas iedzīvotāju aptauja, 2021. gada oktobris

Pētījums par sabiedrības attieksmi pret Covid-19, Latvijas iedzīvotāju aptauja, 2021. gada augusts

Pētījums par sabiedrības attieksmi pret Covid-19, Latvijas iedzīvotāju aptauja, 2021. gada jūnijs

Pētījums par sabiedrības attieksmi pret Covid-19, Latvijas iedzīvotāju aptauja, 2021. gada marts

Pētījums par sabiedrības attieksmi pret Covid-19, Latvijas iedzīvotāju aptauja, 2021. gada februāris

Pētījums par sabiedrības attieksmi pret Covid-19, Latvijas iedzīvotāju aptauja, 2021. gada janvāris

2020.gads 

Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums 2020

Pētījums par sabiedrības attieksmi pret Covid-19, Latvijas iedzīvotāju aptauja, 2020. gada maijs

Pētījums par sabiedrības attieksmi pret Covid-19, Latvijas iedzīvotāju aptauja, 2020. gada novembris

Pētījums par sabiedrības attieksmi pret Covid-19, Latvijas iedzīvotāju aptauja, 2020. gada maijs

Pētījums par sabiedrības attieksmi pret Covid-19, Latvijas iedzīvotāju aptauja, 2020. gada aprīlis

2019. gads

Salīdzinošā pētījuma par atalgojuma apmēru datu aktualizēšana

Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums 2019

Latvijas Trešais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plāns (Vidusposma izvērtējums)

2018. gads

Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums 2018

Salīdzinošā pētījuma par atalgojuma apmēru datu aktualizēšana

2017. gads

Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums 2017

Salīdzinošā pētījuma par atalgojuma apmēru datu aktualizēšana

2016. gads

Salīdzinošais pētījums par atalgojuma apmēru

Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums 2016

2015. gads 

Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" un tās papildinājuma ietvaros īstenoto pasākumu 1.5.1. "Labāka regulējuma politika" un 1.5.2. "Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" ieviešanas ietekmes izvērtējums