Lai noskaidrotu valsts pārvaldes nodarbināto iesaistīšanās līmeni, sākot ar 2018.gadu ik pēc pusotra gada regulāri tiek rīkota Valsts pārvaldes darbinieku iesaistīšanās aptauja. Tās ietvaros tiek analizēti dažādi faktori, lai izzinātu, kuri no tiem būtiski ietekmē gan nodarbināto iesaistīšanos, gan izdegšanu, kā arī piederību valsts pārvaldei un motivāciju strādāt sabiedrības labā. Iesaistīšanās aptaujā ir ietverti arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) dalībvalstīm kopīgie un zinātniski aprobētie jautājumi, tādējādi ir iespēja iegūt arī starptautiski salīdzināmus rezultātus.

 Valsts pārvaldes darbinieku iesaistīšanās aptauja 2022

 Valsts pārvaldes darbinieku iesaistīšanās aptauja 2021

Valsts pārvaldes darbinieku iesaistīšanās aptauja 2019

Valsts pārvaldes darbinieku iesaistīšanās aptauja 2018

Pētījums par valsts pārvaldes lomu un attīstību nākotnē