Laba pārvaldība ir atbildīgas rīcības un lēmumu priekšnosacījums valsts pārvaldē. Laba pārvaldība ietver atklātību, sabiedrības līdzdalību, atbildību sabiedrības priekšā par sasniegto, ētisku rīcību, arī taisnīgus un pārdomātus lēmumus. Labas pārvaldības princips ir nostiprināts Valsts pārvaldes iekārtas likumā. Labas pārvaldības centrā ir cilvēks. Laba pārvaldība ļauj labāk īstenot valsts pārvaldes misiju – strādāt sabiedrības labā, veicinot iedzīvotāju uzticēšanos.