Eiropas Savienības fondi

Valsts kanceleja ir ne tikai viena no Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām – atbildīgā iestāde, bet arī Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējs – projektu īstenotājs.

Kopš 2008. gada Valsts kanceleja ir atbildīga arī par centralizētu mācību organizēšanu Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju nodarbinātajiem. Infografika par šīm mācībām laika posmā no 2008. līdz 2018. gadam.

Informācija par Valsts kancelejas īstenotajiem Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektiem ir pieejama sadaļā “Projekti”.  

ES logo