Valsts kanceleja ir ne tikai viena no Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām – atbildīgā iestāde, bet arī Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējs – projektu īstenotājs.

Kopš 2008. gada Valsts kanceleja ir atbildīga arī par 

Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju nodarbinātajiem.

Sadaļā “Atbildīgā iestāde" ir pieejama informācija par Valsts kancelejas pārziņā esošajām aktivitātēm un to uzraudzību, īstenotajiem projektiem, projektu sasniegumiem un veiktajiem pētījumiem.

Sadaļā “Valsts kancelejas projekti” ir pieejama informācija par Valsts kancelejas īstenotajiem Eiropas Savienības fondu projektiem, kā arī plānotajiem un sasniegtajiem rezultātiem.

ES logo