Ministru prezidenta biroju vada biroja vadītājs, kuru ieceļ amatā ar Ministru prezidenta rīkojumu uz laiku, kas nav ilgāks par Ministru prezidenta pilnvaru termiņu.

Ministru prezidenta birojā strādā Ministru prezidenta padomnieki un Ministru prezidenta palīgi. Biroja darbiniekus ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts kancelejas direktors pēc Ministru prezidenta ieteikuma uz laiku, kas nav ilgāks par Ministru prezidenta pilnvaru termiņu.

Ministru prezidenta biroja uzdevumi ir:

 • analizēt valdības politiku un veicināt tās īstenošanu (arī sadarbībā ar valdības koalīcijas partneriem) atbilstoši Deklarācijai par Ministru kabineta iecerēto darbību;
 • izteikt viedokli par jebkuru Ministru prezidentu interesējošu politikas jautājumu;
 • sadarboties ar ministrijām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, politiskajām partijām, kā arī ar ārvalstu institū­cijām un starptautiskajām organizācijām atbilstoši Ministru prezidenta norādī­jumiem;
 • nodrošināt Ministru prezidenta vizītēm un sarunām nepieciešamo informāciju un tikšanās laikā iegūtās informācijas vai doto uzdevumu operatīvu paziņošanu adresātiem;
 • ar Ministru prezidenta pilnvarojumu pārstāvēt Ministru kabineta locekļa viedokli citās institūcijās, darba grupās, konsultatīvajās padomēs, kā arī sanāksmēs, kur tiek saskaņoti viedokļi;
 • sadarbībā ar Valsts kancelejas Komunikācijas departamentu informēt Ministru prezidentu par plašsaziņas līdzekļos atspoguļotajiem politiskajiem jautājumiem, organizēt tikšanos ar mediju pārstāvjiem, sagatavot Ministru prezidentu šīm tikšanās reizēm, kā arī atbilstoši Ministru prezidenta norādījumiem sniegt sabiedrībai informāciju par Ministru kabineta un Ministru prezidenta pieņemtajiem lēmumiem.

Darbinieki

 • Ieva Zīberga, Ministru prezidenta biroja vadītāja
 • Reinis Brusbārdis, Ministru prezidenta padomnieks ārlietu un Eiropas Savienības jautājumos
 • Māris Cepurītis, Ministru prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos
 • Gunta Pastore, Ministru prezidenta padomniece ārlietu jautājumos
 • Jānis Patmalnieks, Ministru prezidenta parlamentārais sekretārs
 • Sandris Sabajevs, Ministru prezidenta preses sekretārs
 • Inga Vutkeviča, Ministru prezidenta sekretāre
 • Vita Žindika, konsultante
 • Agnese Ķempe, konsultante

Ministru prezidenta biroja ārštata padomnieki

 • Guna Šnore, Ministru prezidenta ārštata konsultatīvā darbiniece stratēģiskās komunikācijas jautājumos. Pamatdarbs - NATO Stratēģiskās komunikācijas izglītības centra vecākā eksperte.
 • Ilze Skrodele, Ministru prezidenta ārštata konsultatīvā darbiniece valsts pārvaldes jautājumos.