Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācija par Parex bankas pārņemšanas ekonomiskajiem aspektiem

 Ministru prezidenta Valda Dombrovska 2010.gada 23.janvāra rezolūcija par dokumentu lietojuma ierobežojuma statusa saglabāšanu

Institūciju sniegtie izvērtējumi par ierobežojuma statusa saglabāšanas nepieciešamību ar a/s „Parex bankas” pārņemšanas procesu saistītajiem citiem dokumentiem, kā arī dokumenti, kuriem atļauts noņemt ierobežojuma statusu.

Latvijas Bankas 2009.gada 9.februāra vēstule "Par AS "Parex banka" saistību izpildi"

Latvijas Bankas 2009.gada 15.novembra vēstule "Par akciju sabiedrības "Parex banka" atklāto valūtu pozīciju pārkāpumu"

Finanšu ministrijas 2009.gada 26.februāra vēstule "Par Ministru kabineta sēdes protokollēmumā dotā uzdevuma izpildi" 

Likumprojekts "Banku pārņemšanas likums"

Likumprojekta "Banku pārņemšanas likums" anotācija

IBS Prudentia 2009.gada 3.decembra e-pasta vēstule "Atbilde uz 01.12.2009. Nr. 12-30/4172"

IBS Prudentia 2008.gada 9.decembra vēstule "IBS Prudentia Pakalpojumu piedāvājums"

2008.gada 9.oktobra dienesta ziņojums "Kopsavilkums un secinājumi par sanāksmi, kas pēc Finanšu ministrijas iniciatīvas notika pie Ministru prezidenta I.Godmaņa 2008.gada 8.oktobrī"

Finanšu ministrijas vēstule "Par valdības iespējamā atbalsta sniegšanu akciju sabiedrībai "Parex banka""

Ministru kabineta un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2008.gada 14.novembra lēmums "Par saistību izpildes ierobežojumu noteikšanu akciju sabiedrībai "Parex banka""

Finanšu ministrijas 2008.gada 14.novembra Paskaidrojuma raksts Ministru kabineta un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmuma projektam "Par saistību izpildes ierobežojumu noteikšanu akciju sabiedrībai "Parex banka""

Finanšu ministrijas 2008.gada 20.novembra vēstule "Par akciju sabiedrību "Parex banka""

Finanšu ministrijas 2008.gada 20.novembra vēstule "Par saistību izpildes ierobežojumu noteikšanu akciju sabiedrībai "Parex banka""

Finanšu ministrijas 2008.gada 27.novembra vēstule Nr. 7-4/198

Finanšu ministrijas 2008.gada 27.novembra vēstule Nr. 7-4/200

Ministru kabineta un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2008.gada 28.novembra lēmums "Par saistību izpildes ierobežojumu noteikšanu akciju sabiedrībai "Parex banka""

Finanšu ministrijas 2008.gada 28.novembra Paskaidrojuma raksts Ministru kabineta un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmuma projektam "Par saistību izpildes ierobežojumu noteikšanu akciju sabiedrībai "Parex banka""

Finanšu ministrijas 2008.gada 1.decembra vēstule "Par saistību izpildes ierobežojumu noteikšanu akciju sabiedrībai "Parex banka""

Finanšu ministrijas 2009.gada 10.februāra vēstule "Par akciju sabiedrību "Parex banka""

Tieslietu ministrijas 2009.gada 10.februāra vēstule "Atzinums par Ministru kabineta protokollēmuma projektu "Par akciju sabiedrību "Parex banka""

Finanšu ministrijas 2009.gada 16.marta vēstule "Par dokumenta statusa maiņu"

Finanšu ministrijas 2009.gada 6.jūlija vēstule "Par akciju sabiedrību "Parex banka""

 

Pielikums "Informatīvais ziņojums par akciju sabiedrības "Parex banka" akcionāra apliecinājuma sniegšanu Vācijas banku apvienībai"

Pielikums "Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts"

Pielikums "Akciju sabiedrības "Parex banka" 2009.gada 14.maija vēstules Nr.2-05/72 kopija ar pielikumiem.

 

Eiropas Komisijas 2008.gada 24.novembra lēmuma C (2008) 7554 „Par valsts atbalstu NN 68/2008 – Latvija valsts atbalsta pasākumiem A/S Parex banka” 

Eiropas Komisijas 2009.gada 11.februāra lēmuma C(2009)963 „Par valsts atbalstu NN 3/2009-Latvijas grozījumiem valsts atbalsta pasākumos A/S Parex banka”

Eiropas Komisijas 2009.gada 11.maija lēmuma C(2009) 3860 „Par valsts atbalstu N 189/2009-Latvija grozījumiem valsts atbalsta pasākumiem A/S Parex banka”

Finanšu ministrijas 2009.gada 23.jūlija vēstule "Par akciju sabiedrības "Parex banka" akcionāra apliecinājuma sniegšanu Vācijas banku apvienībai"

 

Pielikums "Tieslietu ministrijas 2009.gada 13.jūlija atzinums nr.1-9.1/2077"

Pielikums "Latvijas Bankas 2009.gada 17.jūlija atzinums nr. 07-08.1/114"

Pielikums "Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2009.gada 20.jūlija atzinums nr. 05.01.02/2789"

Finanšu ministrijas 2009.gada 3.augusta vēstule "Par Ministru prezidenta 2009.gada 28.jūlija rezolūciju Nr.18/TA-2469/15561-IP"

Finanšu ministrijas 2009.gada 7.septembra vēstule "Par informatīvo ziņojumu"

 

Pielikums "Informatīvais ziņojums"

Pielikums "Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts"

Tieslietu ministrijas 2009.gada 27.oktobra vēstule "Atzinums par informativa zinojuma projektu „Par akciju sabiedrību „Parex banka”” un Ministru kabineta protokollēmuma projektu „Par informatīvo ziņojumu „Par akciju sabiedrību „Parex banka””

Tieslietu ministrijas 2009.gada 16.februāra vēstule "Par Finanšu ministrijas 2009.gada 9.februāra vēstuli Nr.7-VK50-354 par akciju sabiedrību "Parex banka" un tai pievienoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu "Par akciju sabiedrību "Parex banka""

Ekonomikas ministrijas 2009.gada 24.februāra vēstule "Par akciju sabiedrību "Parex banka""

 

Latvijas Bankas 2008.gada 31.oktobra vēstule "Par akciju sabiedrību "Parex banka""

Latvijas Bankas 2009.gada 13.februāra vēstule "Par akciju sabiedrību "Parex banka""

Latvijas Bankas 2009.gada 17.februāra vēstule "Par akciju sabiedrību "Parex banka""

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2008.gada 16.novembra vēstule "Par AS "Parex banka" valūtas atklāto pozīciju"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2009.gada 28.septembra vēstule "Par līgumu kopiju iesniegšanu"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2008.gada 30.oktobra vēstule "Par akciju sabiedrību "Parex banka""

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2008.gada 3.novembra vēstule "Par a/s "Parex banka""

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2008.gada 7.novembra vēstule "Par saistību izpildes ierobežojumu noteikšanu AS "Parex banka""

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2008.gada 27.novembra vēstule "Par AS "Parex banka" viedokli"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2008.gada 15.decembra vēstule "Par valsts un pašvaldību līdzekļu aizplūdi"

 A/s „Latvijas Hipotēku un zemes banka” 2009.gada 18.februāra vēstule "Par dokumenta nosūtīšanu"

 

Privatizācijas aģentūras 2009.gada 26.februāra vēstule "Par Ministru kabineta protokollēmumiem attiecībā uz akciju sabiedrību "Parex banka"

Privatizācijas aģentūras 2009.gada 30.oktobra vēstule "Par Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra protokollēmuma nr.69, 78§ 13.punkta izpildi"