Informāciju Valsts kanceleja apkopojusi no iestāžu ik mēnesi iesniegtajiem datiem, ko nosaka Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra noteikumi Nr. 662. Apkopotie dati balstīti uz informāciju, kas sniegta noteikumu 14.pielikumā.

Operatīvā informācija par vakantajiem ierēdņu amatiem valsts tiešās pārvaldes iestādēs

Nodarbinātie resoros un iestādes (slodzes)

Vizualizācijā tīkla grafika veidā un stabiņu grafika veidā attēlots valsts tiešās pārvaldes iestādēs un neatkarīgajās iestādēs nodarbināto kopējais slodžu apmērs. Stabiņu grafikā papildus nodarbināto slodžu apmēram attēlots arī personu skaits resoros un iestādēs. 

Atvērt datu vizualizāciju vietnē Microsoft Power BI.

Amatu sadalījums pa amatu saimēm un mēnešalgu grupām

Vizualizācijas vienā grafikā attēlots valsts tiešās pārvaldes iestāžu kopējais amatu slodžu apmērs sadalījumā pa amatu saimēm (amata saimes numurs un nosaukums saskaņā ar Amatu katalogu, otrā grafikā attēlots valsts tiešās pārvaldes iestāžu kopējais amatu slodžu apmērs sadalījumā pa mēnešalgas grupām, ko nosaka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums. Informācijas atlasei pa resoru vai iestādi jāizmanto filtrēšanas iespēja vizualizācijas kreisajā malā. 

Atvērt datu vizualizāciju vietnē Microsoft Power BI.

Atbrīvošanas gadījumi pa amatu saimēm, pa mēnešalgu grupām un pa pamatojumu veidiem

Vizualizācijā pieejami trīs grafiki par darbinieku mainību (atbrīvošanu) valsts tiešās pārvaldes iestādēs.

  • Pirmais grafiks - par atbrīvošanas gadījumiem sadalījumā pa atbrīvošanas pamatojumiem kopumā visās iestādēs vai konkrētā resorā.
  • Otrais grafiks - par atbrīvošanas gadījumiem sadalījumā pa mēnešalgu grupām (ko nosaka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums) visās iestādēs kopā vai konkrētā resorā.
  • Trešais grafiks - par atbrīvošanas gadījumiem sadalījumā pa amatu saimēm (amata saimes numurs un nosaukums saskaņā ar Amatu katalogu) visās iestādēs kopā, konkrētā resorā vai resora iestādē (resora vai iestādes atlasi veic spiežot uz stabiņa vizualizācijas labajā malā).

Atvērt datu vizualizāciju vietnē Microsoft Power BI.