Komitejas vadītājs ir Rihards Kozlovskis, iekšlietu ministrs. 

Komitejas galvenais uzdevums ir nodrošināt sistemātisku un plānotu darbu civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas jomā, kā arī koordinēt un risināt dažādus starpnozaru jautājumus, kas saistīti ar civilo aizsardzību un katastrofu pārvaldīšanas sistēmu.