Lai, izstrādājot tiesību aktu projektus, īstenotu vienotu tiesību normu piemērošanas praksi un veicinātu juridiskās tehnikas pamatprincipu ievērošanu, kopš 2000. gada 11. maija Valsts kancelejas Juridiskais departaments regulāri organizē valsts institūciju juridisko dienestu vadītāju sanāksmes. Šajās sanāksmēs piedalās valsts pārvaldes institūciju juridisko dienestu vadītāji, kā arī konkrētu jautājumu izskatīšanā tiek uzaicināti citi eksperti.

Juridisko dienestu sanāksmēs tiek apspriestas un risinātas Valsts kancelejas Juridiskā departamenta un valsts pārvaldes institūciju juridisko dienestu izvirzītās problēmas tiesību aktu sagatavošanā un tiesību normu piemērošanā. Atsevišķas juridisko dienestu vadītāju sanāksmes tiek organizētas pēc valsts sekretāru sanāksmē pieņemta lēmuma izdiskutēt minēto jautājumu juridisko dienestu vadītāju sanāksmē. Problēmu risinājumi tiek atspoguļoti sanāksmju protokolos. Šādu sanāksmju organizēšana veicina savstarpējo sadarbību, atvieglo tiesību aktu projektu izstrādi, kā arī veicina vienveidīgu tiesību normu piemērošanu, ja tiesību normu interpretācijas procesā ir iespējami dažādi risinājumi.

Veicinot savstarpējo sadarbību tiesību normu vienveidīgā piemērošanā un problēmjautājumu risināšanā, tiek veicināta tiesiskas valsts attīstība. Aicinām būt atsaucīgiem un iesaistīties mūsu diskusijās dažādu juridisko jautājumu risināšanā, analizējot citu institūciju izvirzītos jautājumus, kā arī sūtot savus jautājumus uz e-pastu jd@mk.gov.lv vai izmantojot iespēju “Raksti mums” Tiesību aktu izstrādes ceļvedī. Valsts kancelejas Juridiskais departaments analizēs, apkopos Jūsu jautājumus un izlases veidā piedāvās tos izskatīt juridisko dienestu vadītāju sanāksmē.

Informācija par juridisko dienestu sanāksmju sasaukšanu, sanāksmju darba kārtības, protokoli un materiāli ir pieejami Tiesību aktu izstrādes ceļvedī, turpat pieejama arī Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmata.      

Tiesību aktu rokasgrāmatas ceļvedis

Inese Gailīte

Vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos
Inese.Gailite [at] mk.gov.lv

Viktors Sidorenkovs

Vadītājas vietnieks
Viktors.Sidorenkovs [at] mk.gov.lv