Statuss:
Īstenošanā
Atbalsts Valsts kancelejai Eiropas Savienības fondu administrēšanā

Eiropas Reģionālās attīstības fonda tehniskās palīdzības projekts
 “Atbalsts Valsts kancelejai Eiropas Savienības fondu administrēšanā” 
(identifikācijas numurs 11.1.1.0/18/TP/007)
 

Projekta mērķis ir stiprināt Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu atbildīgās iestādes kapacitāti ES fondu administrēšanā un nodrošināt horizontālo apmācību veikšanu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju amatpersonām un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas sastāvā esošo sociālo partneru, biedrību un nodibinājumu, kā arī pašvaldību pārstāvjiem.

Projekta darbības tiks īstenotas no 2019. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

Kopējais pieejamais finansējums - 1 163 421 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir  988 908 euro.

Projekta galvenās darbības ir saistītas ar atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanu ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā un profesionālās pilnveides pasākumu īstenošanu gan atbildīgās iestādes, gan ES fondu vadībā iesaistīto institūciju amatpersonām. Projektā kopumā plānots apmācīt 2 440 personas.

 

Maruta Garkalne

Konsultante
Maruta.Garkalne [at] mk.gov.lv