Statuss:
Īstenošanā
28.12.2020.
Projekta mērķis: Vienotā tiesību aktu projektu (turpmāk - TAP) izstrādes un saskaņošanas portāla (turpmāk - TAP portāls) izveides mērķis ir Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesa modernizēšana, nodrošinot sabiedrībai pieejamāku līdzdalību…
Statuss:
Īstenošanā
27.12.2020.
Par projektu Tīmekļvietņu vienotā platforma piedāvā pēc vienotiem principiem veidotas, mūsdienīgas un ērti lietojamas valsts iestāžu un pašvaldību mājaslapas.
Statuss:
Īstenošanā
25.12.2020.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda tehniskās palīdzības projekts  “Atbalsts Valsts kancelejai Eiropas Savienības fondu administrēšanā”  (identifikācijas numurs 11.1.1.0/18/TP/007)   Projekta mērķis ir stiprināt Valsts…
Statuss:
Noslēdzies
08.12.2020.
Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekts Nr. VSID/TP/CFLA/11/06/006 "Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas darbības nodrošināšanai" Projekts ietver divas komponentes: …
Statuss:
Noslēdzies
08.12.2020.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai” (identifikācijas numurs 11.1.1.0/15/TP/006) Projekta mērķis ir sniegt atbalstu…