Mazinām slogu kopā!
 

Valsts pārvalde – idejas iniciatori un kūrētāji

Esam pārliecināti, ka mazāks administratīvais slogs, vienkāršāks regulējums, uz klientu orientēta attieksme un gudra birokrātija ir valsts pārvalde, kāda mums vajadzīga. 

Lai turpinātu uzlabot valsts sniegto pakalpojumu kvalitāti, svarīga sabiedrības iesaiste – informācija par tām iestādēm, kuru darbībā nepieciešami uzlabojumi. Saņemtos priekšlikumus analizēsim un meklēsim efektīvus risinājumus.

Valsts kanceleja sadarbībā ar valsts pārvaldes un privātā sektora ekspertiem izstrādājusi Klientu apkalpošanas rokasgrāmatu, lai nodrošinātu vienotas iedzīvotāju apkalpošanas prasības visiem darbiniekiem un izkoptu klientorientētu kultūru valsts pārvaldē.

Mazinām birokrātisko slogu valstī kopā!

Valsts sniegto pakalpojumu kvalitāte nereti ir atkarīga no efektīvas iestāžu sadarbības. Ja tā nav pārdomāta vai problēma "ceļo" no vienas iestādes uz citu, mēdzam to dēvēt par futbolu. Savukārt, ja piespēles ir precīzas, jautājums tiek atrisināts ātri un rezultatīvi.

Par labu futbola spēli varētu nosaukt tādu, kurā ir precīzas un rezultatīvas piespēles jeb kvalitatīvi pakalpojumi Latvijas iedzīvotājiem.

Lai uzlabotu valsts pakalpojumus, Valsts kanceleja aicina Latvijas iedzīvotājus piespēlēt – novērtēt saņemto pakalpojumu, dalīties ar priekšlikumiem un ziņot par savu pieredzi.

Jūsu rīcībā ir instruments līdzdalībai interneta vietne mazaksslogs.gov.lv.

Vēstule ir svarīgs saziņas rīks, no kura atkarīgs institūcijas un valsts pārvaldes tēls kopumā. Valsts kanceleja izstrādājusi Vēstuļu rakstīšanas vadlīnijas, lai valsts pārvaldē nodarbinātajiem sniegtu praktisku atbalstu – paraugus un ieteikumus – vēstuļu ātrā un efektīvā sagatavošanā. Vadlīniju mērķis ir uzlabot valsts pārvaldes iestāžu saziņu ar klientu, un veiksmīgu saziņas rezultātu.

Plakāts