Valsts administrācijas skola

Valsts administrācijas skola (VAS) ir Valsts kancelejas pārraudzībā esoša iestāde, kas īsteno valsts politiku valsts pārvaldes profesionālās attīstības jomā, lai sagatavotu augsti kvalificētus un profesionālus nodarbinātos.

Tīmekļa vietne - https://www.vas.gov.lv/lv