Valsts kanceleja sadarbībā ar Latvijas Transatlantisko organizāciju ir veikusi Baltijas valstu – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas – pēc vienotas metodoloģijas veiktas sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju individuālo, kā arī sabiedrības un valsts noturību Krievijas brutālā kara Ukrainā kontekstā.

Krievijas iebrukums Ukrainā kardināli mainījis drošības situāciju Eiropā, liekot ikvienam izvērtēt gatavību krīzēm un radīt labvēlīgus apstākļus to sekmīgai pārvarēšanai nākotnē. Sabiedrības noturība un tās pilnveidošana pret nākotnes krīzes situācijām ir pamatā gan indivīdu, gan nacionālās drošības stiprināšanā. Jo īpaši būtiski ir veidot sabiedrības psiholoģisko noturību pret apdraudējumiem informatīvajā telpā. Tā kā esam ģeogrāfiski cieši savstarpēji saistīti, tad šajos pētījumos esam īstenojuši mērķi izmērīt un izvērtēt dažādus noturības aspektus plašākā – Baltijas – kontekstā,” akcentē Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājs Dr. Rihards Bambals.

Aptauju rezultāti izgaismo individuālās, kopienas un valsts noturības mērījumus, kā arī tādus rādītājus kā trauksmes simptomi, draudu uztvere, vispārējā labklājība, cerību un optimisma līmenis, gatavība palīdzēt apkārtējiem un citus aspektus.  

Vienotu pētījuma metodoloģiju aptaujām izstrādājusi Telavivas Universitātes Saklera Medicīnas fakultātes Sabiedrības veselības skolas daudznacionālais Izturības un labklājības pētniecības centrs. Tajā izmantoti dažādi pētniecības instrumenti, piemēram, izmantotas noteiktas skalas ar prognozējošu derīgumu krīzes un katastrofu kontekstā: individuālās noturības skala, kopienas noturības skala, sabiedrības noturības skala, trauksmes simptomi apdraudējuma sajūta, uztveramie draudi, attieksme pret kara bēgļiem, demogrāfiskie rādītāji un citi instrumenti. Tie ļauj identificēt iepriekšējos mainīgos, kas ietekmē noturību, ierosināt pasākumus noturību atbalstošo faktoru stiprināšanai un nomācošo faktoru mazināšanai un sniegt uz pierādījumiem balstītus secinājumus lēmumu pieņēmējiem un politikas veidotājiem.

Pētījumu rezultāti

    Latvijas iedzīvotāju noturības pētījums pieejams Pētījumu un publikāciju datu bāzē.

    Foto no sabiedriskās domas aptauju rezultātu prezentācijas un diskusijas

    12.12.2023. Sabiedriskās domas pētījuma
    Uz sarkana fona Valsts kancelejas un Latvijas Transatlantiskās organizācijas logo un teksts "Baltijas valstu sabiedrību noturība. Sabiedriskās domas aptauju rezultāti."