Tīmekļvietņu vienotajai platformai var pievienoties valsts un pašvaldību iestādes ar oficiālajām tīmekļvietnēm (iestade.gov.lv un pasvaldiba.lv). Kapitālsabiedrības nevar veidot savas tīmekļvietnes platformā.

Šobrīd iestādes var pieteikt savas iestādes oficiālās vietnes izveidi Tīmekļvietņu vienotajā platformā aizpildot pieteikuma formu. Projekta pirmā kārta šobrīd ir noslēgusies, tādēļ pieteikties var tikai tās iestādes, kuras ir gatavas saturu pārnest no savas iestādes esošās tīmekļvietnes uz jauno pašu spēkiem vai paši piesaistot ārpakalpojumu.

Visām iestādēm, kuras izmanto platformu, ir kopīgi jāsedz platformas uzturēšanas izmaksas. Uzturēšanas izmaksas tiek segtas solidāri, tās sadalot starp visiem platformas dalībniekiem. Norēķini par platformas uzturēšanu veicami, sākot ar 2024. gadu, un izmaksas katram dalībniekam ir 1750 eiro gadā. Valsts iestādēm šī summa tiks ieturēta automātiski, veidojot Valsts budžetu, bet pašvaldībām un no Valsts budžeta nefinansētajām iestādēm šī summa ir jāpārskaita Valsts kancelejai līdz kārtējā gada 31. martam.

Šī maksa ietver visu, kas ir saistīts ar platformas darbināšanu - uzturēšanu, izmitināšanu, atjauninājumiem, drošības un veiktspējas auditiem u.tml.

Ja jums rodas kādi papildu jautājumi par platformas uzturēšanas izmaksām, lūdzu, sazinieties ar mums, zvanot pa tālruni +371 67082990 vai rakstot uz e-pastu edgars.rezebergs@mk.gov.lv.

Platformai tiek nodrošināts augsta pieejamība - tā pieejama 99,5% laika.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445, Valsts kanceleja ir platformas pārzinis un nodrošina:

  • vienotu principu ievērošanu satura pārvaldībā, kā arī izmaiņu un attīstības plānošanu;
  • platformas izveides, funkcionalitātes un satura pārvaldības vadlīniju izstrādi un ievietošanu Valsts kancelejas tīmekļvietnē www.mk.gov.lv;
  • tehnisko risinājumu atbilstību piekļūstamības prasībām.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir platformas turētāja un nodrošina:

  • konsultatīvo un tehnoloģisko atbalstu datu importa un migrācijas veikšanai;
  • lietotāju atbalstu;
  • problēmu un incidentu risināšanu;
  • drošības prasību uzturēšanu un izpildes uzraudzību;
  • platformas administrēšanu.

Kultūras informācijas sistēmu centrs nodrošina platformā integrēto valsts pārvaldes mašīntulkošanas servisu un platformas virtuālā asistenta darbību un uzturēšanu.

Katrai iestādei Valsts reģionālās attīstības aģentūra izveidos piekļuvi vienam satura administratoram ar īpašajām tiesībām – šis būs jūsu iestādes galvenais atbildīgas par jūsu tīmekļvietni. Šis cilvēks varēs izveidot piekļuves visiem pārējiem iestādes darbiniekiem, kuriem piekļuves nepieciešamas. Katras iestādes vadītājs atbild par iestādes kompetencē esošās informācijas ievietošanu tīmekļvietnē, par informācijas saturu un aktualitāti. 

Par kļūdām tīmekļvietnē ir jāraksta platformas lietotāju atbalstam pa e-pastu atbalsts@vraa.gov.lv, e-pasta tēmas (subjectlaukā norādot "TVP" un īsi izklāstot problēmu

Platformas pārzinis ir Valsts kanceleja, kura rūpējas par platformas attīstību un jaunumu ieviešanu tajā. Ja Jums ir kāds ierosinājums platformas uzlabošanai - gan publiskajā pusē, gan administrācijas pusē - lūgums par to ziņot, rakstot uz timeklvietnes@mk.gov.lv. Jūsu pieteikumi tiks izskatīti un novērtēti, nosakot vai un kad Jūsu ideju varētu realizēt.

Dažādi noderīgi materiāli - labās prakses vadlīnijas, lietotāja rokasgrāmata, video pamācības un citi noderīgi materiāli pieejami tīmekļvietnēs viss.gov.lv, demo.gov.lv

Ja ir nepieciešams mainīt galveno tīmekļvietnes lietotāju (satura administratoru ar īpašajām tiesībām), ir jāaizpilda iesniegums un jānosūta Valsts reģionālās attīstības aģentūrai pa e-pastu atbalsts@vraa.gov.lv . E-pasta tēmā (subject) ir jānorāda “TVP – lietotāja maiņa iestādes nosaukums”. Iesniegumu paraksta iestādes vadītājs.

Iestādes varēs izmantot savu esošo Google analytics kontu, kas jānorāda pieteikuma formā un Valsts reģionālās attīstības aģentūra to pieslēgs jaunajai mājaslapai. Kā arī platformā ir izveidots kopējais Google analytics konts visām vietnēm.