Dalībai sanāksmē vienmēr jāpiesakās rakstiski:

  1. Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā (turpmāk – TAP portāls) pie attiecīgā sanāksmes jautājuma, izmantojot slēgto kontu, ja personas pārstāvētajai institūcijai tāds ir piešķirts.  
  2. Ja personas pārstāvētajai institūcijai šāda konta nav, tad e-pastā uz adresi pasts@mk.gov.lv, iekļaujot šādu informāciju – personas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, pārstāvētā institūcija, ieņemamais amats un jautājums, kura izskatīšanā vēlas piedalīties.  

Sēdes administrators katrai TAP portālā pieteiktajai uzaicinātajai personai stundu pirms sanāksmes sākuma e-pastā nosūta personīgu uzaicinājumu ar pieslēgšanās saiti attālinātai dalībai sanāksmē.

Uzaicinātā persona sanāksmei pieslēdzas, norādot vārdu, uzvārdu un pārstāvēto institūciju.

Ja valsts sekretārs uzaicinājis amatpersonu piedalīties Valsts sekretāru sanāksmē klātienē, jāraksta pieteikums caurlaides saņemšanai pēc analoģijas kā par dalību Ministru kabineta sēdē.

Neskaidrību gadījumā par pieteikšanos sanāksmei sēdē zvanīt Dokumentu pārvaldības departamenta konsultantei  Inesei Vanagai pa tālruni +371 67082850 vai konsultantei Vitai Naglei pa tālruni +371 6708249.