Ministru kabineta balva 2021

Ministru kabineta balvas laureātu kopbilde MK vestibilā
Ministru kabineta balvas saņēmēji 2021. gadā

2021. gadā Ministru kabineta balvu pasniedza:

 • Informācijas tehnoloģiju uzņēmumam "Accenture Latvia" par inovatīvu un mērķtiecīgu uzņēmējdarbību un ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmē, kā arī Latvijas ārējā tēla veidošanā.
 • Latvijas Radio 5/Pieci.lv komandai par nozīmīgu ieguldījumu sociālu problēmu aktualizēšanā un risināšanā, veicinot saprotošākas un iejūtīgākas sabiedrības veidošanu.
 • Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku goda virsdiriģentam, profesoram, komponistam Edgaram Račevskim par mūža ieguldījumu Latvijas kora mākslas un Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku tradīcijas stiprināšanā un attīstībā.
 • Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktoram, ķīmijas zinātņu doktoram Osvaldam Pugovičam par ieguldījumu zinātnē un Latvijas Organiskās sintēzes institūta attīstībā.
 • Eiropas Savienības Tiesas tiesnesei Inetai Ziemelei par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī Latvijas ārējā tēla veidošanā.
 • Veselības centru apvienības un Centrālās laboratorijas valdes priekšsēdētājai Stellai Lapiņai par ieguldījumu veselības aprūpes nozares attīstībā.

Video: Ministru kabineta balvas 2021 saņēmēji
Video: atskats uz Ministru kabineta balvas 2021 pasniegšanu


Ministru kabineta balva 2020

2020. gadā Ministru kabineta balvu pasniedza:

 • Ilggadējai Latvijas Republikas diplomātei Ainai Nagobads-Ābolai par mūža ieguldījumu valstiskuma stiprināšanā un Latvijas ārpolitisko mērķu sasniegšanā.
 • Māksliniekam un dizaineram Valdim Celmam par ieguldījumu Latvijas mākslas un dizaina attīstībā.
 • Basketbola trenerim Imantam Pļaviņam par mūža ieguldījumu sporta attīstībā.
 • Pirmajam Satversmes tiesas priekšsēdētājam Aivaram Endziņam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
 • Uzņēmējam un mecenātam Vilim Vītolam par mūža ieguldījumu latviskās pašapziņas veidošanā un mecenātisma kustības veicināšanu Latvijā.
 • Biedrībai "Latvijas Autisma apvienība" par nozīmīgu ieguldījumu un nesavtīgu darbu personu ar autiskā spektra traucējumiem interešu un tiesību aizsardzībā, sabiedrības izglītošanā un pētniecībā.

Video: Ministru kabineta balvas 2020 ieguvēji.


Ministru kabineta balva 2019

Ministru kabineta balvas saņēmēji 2019. gadā
Ministru kabineta balvas saņēmēji 2019. gadā

2019. gadā Ministru kabineta balvu pasniedza:

 • Valodniekam, folkloristam, pedagogam un sabiedriskajam darbiniekam Austrim Grasim par nozīmīgu ieguldījumu latviešu kopienas veidošanā un latviskās identitātes stiprināšanā.
 • Disidentei un Latvijas neatkarības cīnītājai Lidijai Lasmanei par mūža ieguldījumu demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts attīstībā, stiprinot nacionālās kultūras un morāles vērtības.
 • Vieglatlētikas trenerei Valentīnai Eidukai par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu sporta attīstībā.
 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktoram, Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājam, bioloģijas doktoram, asociētajam profesoram Jānim Kloviņam par izcilu zinātnisko darbību un atjaunotnes veicināšanu zinātnē.
 • Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" valdes priekšsēdētājam Ivaram Balodim par nozīmīgu ieguldījumu, pārstāvot cilvēku ar invaliditāti intereses un veicinot sabiedrības izpratni.
 • Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Mikrotīkls" par ievērojamu atbalstu, sekmējot izglītības, zinātnes un veselības aprūpes attīstību, kā arī nozīmīgu ieguldījumu, veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību.
   

Ministru kabineta balvas saņēmēji: