Ministru kabineta balva 2023

2023. gadā Ministru kabineta balvu pasniedza:

 • Zemessardzes vadības un štāba Izlūkinformācijas pārvaldes Izlūkinformācijas ieguves un analīzes daļas priekšniekam, majoram Jānim Slaidiņam par ieguldījumu Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju attīstībā un valsts aizsardzības stiprināšanā;
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķim, ķīmijas doktoram Pāvelam Arsenjanam par inovācijās balstītu ieguldījumu Latvijas Organiskās sintēzes institūta starptautiskās atpazīstamības veicināšanā un jauno pētnieku izglītošanā;
 • Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktoram Romanam Alijevam par profesionālu un nozīmīgu ieguldījumu ģimnāzijas attīstībā un jauno izglītības standartu ieviešanā;
 • Sabiedriskā labuma nodibinājuma “Fonds Nāc līdzās!” vadītājai Sarmai Freibergai par iekļaujošas sabiedrības vērtību iedzīvināšanu, veicinot cilvēku ar īpašām vajadzībām radošo spēju izpausmi kultūrā un mākslā;
 • Biedrībai “Centrs Marta” par pašaizliedzīgo un neatlaidīgo darbu vardarbības pret sievietēm mazināšanā, vardarbības upuru rehabilitācijā un sabiedrības izglītošanā;
 • rakstniekam Albertam Belam par izcilu sniegumu Latvijas literatūrā un ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā.

Video: Ministru kabineta balvas 2023 laureāti.


Ministru kabineta balva 2022

2022. gadā Ministru kabineta balvu pasniedza:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķei Maijai Dambrovai par izciliem sasniegumiem zinātnē par darbu kopu "Oriģinālu zāļvielu darbības mehānismu noskaidrošana un jaunu pielietojumu izstrāde";
 • Ķīmijas zinātņu doktoram Andrejam Rauhvargeram par nozīmīgu ieguldījumu augstākās izglītības attīstībā;
 • Diriģentam Aleksandram Viļumanim par neatsveramu ieguldījumu Latvijas opermūzikas, tās jaunrades un starptautiskās atpazīstamības veicināšanā visa mūža garumā;
 • Biedrībai "Gribu palīdzēt bēgļiem" par aktīvu iesaisti un atbalsta veidošanu patvēruma meklētājiem;
 • Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijai par ieguldījumu ārpusģimenes aprūpes, bērnu un ģimeņu atbalsta sistēmas veidošanā un bērnu interešu aizstāvību;
 • Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra zinātniskās daļas vadītājai, Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas vadošajai pētniecei, agronomijas zinātņu doktorei Sanitai Zutei par nozīmīgu zinātnisko un sabiedrisko sniegumu Latvijas tautsaimniecībā.

Video: Ministru kabineta balvas 2022 laureāti

Video: Ministru kabineta balvas pasniegšanas svinīgā ceremonija.


Ministru kabineta balva 2021

Ministru kabineta balvas laureātu kopbilde MK vestibilā
Ministru kabineta balvas saņēmēji 2021. gadā

2021. gadā Ministru kabineta balvu pasniedza:

 • Informācijas tehnoloģiju uzņēmumam "Accenture Latvia" par inovatīvu un mērķtiecīgu uzņēmējdarbību un ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmē, kā arī Latvijas ārējā tēla veidošanā.
 • Latvijas Radio 5/Pieci.lv komandai par nozīmīgu ieguldījumu sociālu problēmu aktualizēšanā un risināšanā, veicinot saprotošākas un iejūtīgākas sabiedrības veidošanu.
 • Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku goda virsdiriģentam, profesoram, komponistam Edgaram Račevskim par mūža ieguldījumu Latvijas kora mākslas un Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku tradīcijas stiprināšanā un attīstībā.
 • Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktoram, ķīmijas zinātņu doktoram Osvaldam Pugovičam par ieguldījumu zinātnē un Latvijas Organiskās sintēzes institūta attīstībā.
 • Eiropas Savienības Tiesas tiesnesei Inetai Ziemelei par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī Latvijas ārējā tēla veidošanā.
 • Veselības centru apvienības un Centrālās laboratorijas valdes priekšsēdētājai Stellai Lapiņai par ieguldījumu veselības aprūpes nozares attīstībā.

Video: Ministru kabineta balvas 2021 laureāti
Video: atskats uz Ministru kabineta balvas 2021 pasniegšanu


Ministru kabineta balva 2020

2020. gadā Ministru kabineta balvu pasniedza:

 • Ilggadējai Latvijas Republikas diplomātei Ainai Nagobads-Ābolai par mūža ieguldījumu valstiskuma stiprināšanā un Latvijas ārpolitisko mērķu sasniegšanā.
 • Māksliniekam un dizaineram Valdim Celmam par ieguldījumu Latvijas mākslas un dizaina attīstībā.
 • Basketbola trenerim Imantam Pļaviņam par mūža ieguldījumu sporta attīstībā.
 • Pirmajam Satversmes tiesas priekšsēdētājam Aivaram Endziņam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
 • Uzņēmējam un mecenātam Vilim Vītolam par mūža ieguldījumu latviskās pašapziņas veidošanā un mecenātisma kustības veicināšanu Latvijā.
 • Biedrībai "Latvijas Autisma apvienība" par nozīmīgu ieguldījumu un nesavtīgu darbu personu ar autiskā spektra traucējumiem interešu un tiesību aizsardzībā, sabiedrības izglītošanā un pētniecībā.

Video: Ministru kabineta balvas 2020 laureāti.


Ministru kabineta balva 2019

Ministru kabineta balvas saņēmēji 2019. gadā
Ministru kabineta balvas saņēmēji 2019. gadā

2019. gadā Ministru kabineta balvu pasniedza:

 • Valodniekam, folkloristam, pedagogam un sabiedriskajam darbiniekam Austrim Grasim par nozīmīgu ieguldījumu latviešu kopienas veidošanā un latviskās identitātes stiprināšanā.
 • Disidentei un Latvijas neatkarības cīnītājai Lidijai Lasmanei par mūža ieguldījumu demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts attīstībā, stiprinot nacionālās kultūras un morāles vērtības.
 • Vieglatlētikas trenerei Valentīnai Eidukai par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu sporta attīstībā.
 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktoram, Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājam, bioloģijas doktoram, asociētajam profesoram Jānim Kloviņam par izcilu zinātnisko darbību un atjaunotnes veicināšanu zinātnē.
 • Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" valdes priekšsēdētājam Ivaram Balodim par nozīmīgu ieguldījumu, pārstāvot cilvēku ar invaliditāti intereses un veicinot sabiedrības izpratni.
 • Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Mikrotīkls" par ievērojamu atbalstu, sekmējot izglītības, zinātnes un veselības aprūpes attīstību, kā arī nozīmīgu ieguldījumu, veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību.
   

Ministru kabineta balvas saņēmēji: