2015. gadā Ministru kabineta balvu pasniedza:

  • Literatūrzinātniecei Gundegai Grīnumai par mūža ieguldījumu Raiņa un Aspazijas daiļrades pētniecībā, kā arī par ieguldījumu Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gada sekmīgā norisē.
  • Pedagoģei, horeogrāfei, Deju svētku virsvadītājai, Triju Zvaigžņu ordeņa virsniecei Ingrīdai Edītei Saulītei par mūža ieguldījumu dejas mākslā, Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un tālāknodošanā.
  • Centrālās statistikas pārvaldes priekšniecei Aijai Žīgurei par ilggadēju un profesionālu darbu, kā arī inovatīvu pieeju valsts statistikas sistēmas attīstībā.
  • Nodibinājuma "Latvijas Olimpiešu sociālais fonds" valdes priekš­sēdētājai basketbolistei Iulijakai Semjonovai par mūža ieguldījumu sportā.
  • Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" direktorei Mārītei Grigānei par ieguldījumu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitātes pilnveidošanā personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, personāla profesionalitātes celšanā, kā arī radošu pieeju centra infrastruktūras pilnveidošanā.
  • Biedrībai "Latvijas Politiski represēto apvienība" par nozīmīgu ieguldījumu latviešu tautas vēsturiskās atmiņas saglabāšanā un nacionālo vērtību stiprināšanā.

2015. gadā Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts 132 personām.