Statuss:
Noslēdzies
logo

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai”

(identifikācijas numurs 11.1.1.0/15/TP/006)

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Valsts kancelejai kā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu atbildīgajai iestādei funkciju veikšanai un nodrošināt horizontālo apmācību veikšanu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju amatpersonām un ES fondu Uzraudzības komitejas sastāvā esošo sociālo partneru, biedrību un nodibinājumu.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2015.gada decembra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Kopējais pieejamais finansējums - 898 396,00 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 763 636,00 euro.

Projekta galvenās darbības ir saistītas ar ES fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības īstenošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā, ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšanu un kvalifikācijas celšanas pasākumu organizēšanu gan atbildīgās iestādes, gan ES fondu vadībā iesaistīto institūciju amatpersonām. Projektā kopumā plānots apmācīt 2 300 personas.

Infografika “Valsts kancelejas organizētās mācības ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju nodarbinātajiem 2008.–2018.”

 

Kontaktinformācija:

Maruta Garkalne
Valsts kanceleja
Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta konsultante
tālr.: 67082950
e-pasts: Maruta.Garkalne@mk.gov.lv