2017. gadā Ministru kabineta balvu pasniedza:

  • Lauku atbalsta dienesta direktorei Annai Vītolai-Helvigai par ilggadēju un profesionālu darbu, kā arī inovatīvu e-risinājumu ieviešanu un attīstību lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē.
  • Gleznotājai Maijai Norai Tabakai par izcilu ieguldījumu Latvijas mākslā un starptautiskiem sasniegumiem.
  • Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku virsdiriģentam, Rīgas Doma kora skolas ilggadējam direktoram, zēnu koru kustības iniciatoram Jānim Erenštreitam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kora mūzikas attīstībā un izcilu pedagoģisko darbību.
  • Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Mugurkaula un locītavu ķirurģijas centra virsārstam traumatologam ortopēdam Normundam Pavlovam par ilggadēju nozīmīgu ieguldījumu veselības nozarē, izcili pildot profesionālos pienākumus kaulu onkoloģisko slimību ārstēšanā, kā arī ārstu rezidentu apmācībā.
  • Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidentam Vitālijam Gavrilovam par nozīmīgu ieguldījumu kvalitatīva sociālā dialoga veicināšanā.
  • Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķim bioloģijas doktoram Arvīdam Barševskim par izcilu devumu Latgales un Sēlijas augstākās izglītības attīstībā un starptautiski atzītu ieguldījumu koleopteroloģijā, kā arī par Latvijas koleopteroloģijas skolas izveidošanu Daugavpilī.

2017. gadā Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts 39 personām.