Valsts kanceleja
Valdība godina 2019. gada Ministru kabineta balvas laureātus

12. novembrī valdības ministri Alūksnē sveica šī gada Ministru kabineta balvas laureātus – 6 spilgtas personības, kuras ar savu neatlaidīgu un mērķtiecīgu darbu devušas ieguldījumu Latvijas valsts attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā.

2019. gadā Ministru kabineta balvu pasniedza:

VIDEO: Valodniekam, folkloristam, pedagogam un sabiedriskajam darbiniekam Austrim Grasim par nozīmīgu ieguldījumu latviešu kopienas veidošanā un latviskās identitātes stiprināšanā. VIDEO: Disidentei un Latvijas neatkarības cīnītājai Lidijai Lasmanei par mūža ieguldījumu demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts attīstībā, stiprinot nacionālās kultūras un morāles vērtības. VIDEO: Vieglatlētikas trenerei Valentīnai Eidukai par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu sporta attīstībā. VIDEO: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktoram, Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājam, bioloģijas doktoram, asociētajam profesoram Jānim Kloviņam par izcilu zinātnisko darbību un atjaunotnes veicināšanu zinātnē. VIDEO: Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" valdes priekšsēdētājam Ivaram Balodim par nozīmīgu ieguldījumu, pārstāvot cilvēku ar invaliditāti intereses un veicinot sabiedrības izpratni. VIDEO: Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Mikrotīkls" par ievērojamu atbalstu, sekmējot izglītības, zinātnes un veselības aprūpes attīstību, kā arī nozīmīgu ieguldījumu, veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību.

Ministru kabineta balvas laureāti svinīgā ceremonijā saņēma Ministru kabineta Goda diplomu, Ministru kabineta balvas krūšu nozīmīti un naudas balvu 7115 eiro apmērā.

Tāpat šajā dienā Alūksnē notika Ministru kabineta izbraukuma sēde, kurā valdība diskutēja par Vidzemes reģionam aktuālajiem jautājumiem.

 

Sabīne Spurķe Ministru kabineta preses sekretāre Tālrunis: 67082919; 20604166 E-pasts: sabine.spurke@mk.gov.lv

Attēls