• Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka vietniekam, Kārtības policijas pārvaldes priekšniekam pulkvedim Aleksandram Bukēvičam par priekšzīmīgu un profesionālu darbību, nodrošinot sabiedrisko kārtību un drošību.
  • Latvijas Radio korim un valsts kamerorķestrim "Sinfonietta Rīga" par ieguldījumu Latvijas profesionālās mūzikas attīstībā, kā arī izcilu un daudzveidīgu starptautisko koncertdarbību.
  • Horeogrāfei, tautas deju ansambļa "Zelta Sietiņš" vadītājai, dejas mākslas pedagoģei, kino jomas darbiniecei Baibai Rasmai Šteinai par izcilu ieguldījumu dejas mākslā, Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā un profesionālo darbību kino nozarē.
  • Režisorei un producentei Dzintrai Gekai-Vaskai par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu, pētot uz Sibīriju no 1941. gada līdz 1949. gadam izsūtīto Latvijas iedzīvotāju likteņstāstus un atspoguļojot tos Latvijā un ārvalstīs.
  • Akadēmisko rakstu krājuma "Latvieši un Latvija" redakcijas kolēģijai – Ilgai Jansonei, Tālavam Jundzim, Viktoram Hausmanim, Maijai Kūlei, Andrejam Vaskam un Guntim Zemītim – par būtisku devumu starpnozaru disciplīnas – letonikas – attīstībā un nacionālās identitātes stiprināšanā, sagatavojot un izdodot četru sējumu akadēmisko rakstu krājumu "Latvieši un Latvija".

2014. gadā Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts 57 personām.