2016. gadā Ministru kabineta balvu pasniedza:

  • Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķim habilitētajam arhitektūras doktoram Jānim Krastiņam par nopelniem arhitektūras un pilsētvides pētījumos un nozīmīgu monogrāfiju izdošanu
  • Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktorei Mārai Lācei par ieguldījumu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja attīstībā un starptautiskajā atpazīstamībā
  • Komponistam Pēterim Vaskam par izcilu ieguldījumu Latvijas akadēmiskās mūzikas nozarē un spilgtiem starptautiskiem sasniegumiem
  • Rīgas Tehniskās universitātes rektoram akadēmiķim habilitētajam inženierzinātņu doktoram Leonīdam Ribickim par nozīmīgu ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā inženierzinātņu jomā
  • Finanšu ministrijas vecākajam ekspertam Jānim Šintam par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts pārvaldes attīstībā un valsts budžeta sistēmas veidošanā
  • Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdim Andrim Jaunsleinim par mūža ieguldījumu pašvaldību demokrātijas attīstībā 

2016. gadā Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts 103 personām.