Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  26.12.2020.
  ESF
  Projekta mērķis Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma mērķtiecīgi un kompleksi attīstīs valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju kompetences, kas nepieciešamas arvien dinamiskākajā vidē, lai stiprinātu līderības prasmes. Veicinot augstākā…
  Statuss:
  Noslēdzies
  24.12.2020.
  ESF
  Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības projekts “Atbalsts Valsts kancelejai Eiropas Sociālā fonda informācijas un komunikācijas pasākumiem” (identifikācijas numurs 10.1.2.0/18/TP/006) Projekta mērķis ir Valsts kancelejas kapacitātes…
  Statuss:
  Noslēdzies
  08.12.2020.
  ESF
  Eiropas Sociālā fonda projekts „Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana” (identifikācijas numurs 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001) Projekta mērķi: samazināt administratīvos šķēršļus uzņēmējiem, iedzīvotājiem…
  Statuss:
  Noslēdzies
  08.12.2020.
  ESF
  Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumiem” (identifikācijas numurs 10.1.2.0/15/TP/002) Projekta mērķis ir Valsts kancelejas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.09.2014.
  ESF
  Valsts kancelejas administrētā projekta "Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē" (identifikācijas Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002) aktivitāšu īstenošana pabeigta 2015. gada 30. septembrī. Kopējais projekta…