Pētījums „Administratīvā procesa likuma ieviešanas ietekmes izvērtējums un efektivizēšanas priekšlikumu izstrāde” izstrādāts sadarbībā ar SIA „SAFEGE Baltija” un Sabiedriskās politikas centru „Providus”.

Pētījuma mērķis ir veikt Administratīvā procesa likuma ieviešanas pēcnovērtējumu un izstrādāt konkrētus, inovatīvus priekšlikumus administratīvā procesa efektivizēšanai.

Pētījuma ietvaros tika veikts esošās situācijas novērtējums un sagatavoti secinājumi par galvenajiem problēmjautājumiem, kā arī tika organizētas diskusijas (fokusgrupu ietvaros) par pētījuma autoru veikto analīzi un izvirzītajiem secinājumiem, kā arī par priekšlikumiem administratīvā procesa pilnveidošanai nākotnē.

Piedāvājam iepazīties ar Sabiedriskās politikas centra „Providus” eksperta, vadošā pētnieka Gata Litvina prezentāciju „Administratīvā procesa likuma ieviešanas ietekmes izvērtējums un efektivizēšanas priekšlikumi”(skatīt zemāk), kas ievadīja paneļdiskusiju par administratīvo procesu ikgadējā konferencē „Labāks regulējums efektīvai pārvaldībai” 2013. gada 28. novembrī.