Valsts kanceleja
Kapitālsabiedrību aktīvi 2022. gadā

Ikgadējais publisko personu kapitālsabiedrību konsolidētais pārskats par 2022. gadu atspoguļo būtiskus uzlabojumus kapitālsabiedrību finanšu stāvoklī un vadības kvalitātē, atzīmējot ekonomiskās dzīvotspējas atgriešanos pēc Covid-19 pandēmijas radītajiem izaicinājumiem.

Taču līdz ar Covid-19 pandēmijas beigu periodu pasauli pāršalca jauni globāli satricinājumi – Krievijas izraisītais karš pret Ukrainu, kas ne tikai radīja jaunus izaicinājumus drošībai un stabilitātei, bet arī strauju enerģijas resursu cenu kāpumu un jaunus izaicinājumus kapitālsabiedrībām. Tomēr Latvijas ekonomika pierādīja savu noturību, iekšzemes kopproduktam (IKP) sasniedzot 3,4% izaugsmi un liekot pamatus turpmākai stabilitātei un attīstībai. Tas atspoguļojas arī valsts kapitālsabiedrību apgrozījuma un peļņas kāpumā - kapitālsabiedrību kopējam apgrozījumam pieaugot par 1,66 miljardiem eiro jeb 41,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo 2021. gadu, savukārt kopējai peļņai sasniedzot 492,3 miljonus eiro, kas ir divkāršs pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu.

Ar visu publisko pārskatu iespējams iepazīties tīmekļvietnē valstskapitals.gov.lv, un to sagatavojusi Valsts kanceleja, kura pērn 1. martā pārņēma valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumus no likvidētā Pārresoru koordinācijas centra.

2022. gadā valsts kapitālsabiedrību aktīvi pieauga par 10,1% ar spilgtu izaugsmi enerģētikā, mežsaimniecībā un lauksaimniecībā, kas pozitīvi ietekmēja pašu kapitālu un nozaru finansiālo veiktspēju. Augšupejošas tendences bija manāmas arī darbaspēka un apgrozījuma jomā. Neskatoties uz dažu kapitālsabiedrību izaicinājumiem, vidējais atalgojums, salīdzinot ar 2021. gadu, palielinājās par 6,5%, sasniedzot 20,9 tūkstošus eiro gadā.

Pēteris Vilks, Valsts kancelejas direktora vietnieks valsts attīstības jautājumos, atzīst: “Iepriekšējie periodi ir bijuši izaicinājumu pilni, taču ar kopīgām pūlēm un apdomīgu pieeju  esam spējuši ne tikai pārvarēt šos izaicinājumus, bet arī gūt no tiem mācību un stiprināt valsts kapitālsabiedrību pārvaldības sistēmu. Izsaku pateicību visiem sadarbības partneriem par līdz šim veiktajām reformām un darbu valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā. Lai darbības rezultāti un uzņēmumu vērtība ekonomikas procesos ir objektīvākais valsts kapitālsabiedrību darbības novērtējums.”

Covid-19 pandēmijas radītie izaicinājumi 2022. gadā mazinājās, taču joprojām atstāja ietekmi uz kapitālsabiedrībām, ierobežojot iespējas veikt plānotās investīcijas un tādējādi ietekmējot to izaugsmes potenciālu.

Neraugoties uz dažādajiem šķēršļiem un citām ekonomiskām grūtībām, kapitālsabiedrības 2022. gadā ir nodrošinājušas dividenžu iemaksu valsts budžetā 201,6 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8,3 % mazāk nekā 2021. gadā. Lielākā daļa no šīm dividendēm nāca no trim uzņēmumiem: AS "Latvijas Valsts meži", AS "Latvenergo" un AS "Augstsprieguma tīkls".

Turpinot uzsvērt ilgtspējīgas attīstības nozīmi, 2022. gadā tika sperti nozīmīgi soļi, ieviešot jaunas vadlīnijas vidēja termiņa darbības stratēģijām kapitālsabiedrībās. Šīs vadlīnijas, kas papildinātas ar sadaļām par stratēģisko plānošanu un īpašnieka gaidu vēstuļu izstrādi, ir solis uz efektīvāku pārvaldību un caurskatāmāku kapitālsabiedrību darbību. Papildus tika sagatavoti grozījumi Publisku personu kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, uzlabojot informācijas atklātību un nodrošinot, ka sabiedrībai ir pieejama plašāka un detalizētāka informācija par kapitālsabiedrību darbību. Šīs iniciatīvas veicina atbildīgu un pārdomātu resursu pārvaldību, kas ir būtisks pamats valsts ilgtspējīgai ekonomikas attīstībai.

2022. gadā valstij piederošajās kapitālsabiedrībās notika arī virkne ar būtiskām izmaiņām, kas skāra gan strukturālos, gan stratēģiskos aspektus. Tostarp VAS "Latvijas dzelzceļa" struktūru pārorganizēšana, kas ietvēra vairāku sabiedrību likvidāciju un apvienošanu, lai optimizētu operācijas un uzlabotu efektivitāti. Savukārt rūpējoties par Latvijas enerģētisko neatkarību un ilgtermiņa atjaunojamo enerģiju tika nodibināts jauns valsts uzņēmums - SIA "Latvijas vēja parki". Arī sabiedrisko mediju sektorā 2022. gadā vērojamas pārvaldības struktūras izmaiņas. Turklāt vairāku valstij piederošu kapitāldaļu pārdošana un "Reverta" likvidācijas process atspoguļo valsts pieeju aktīvu pārvaldīšanā, mērķējot to uz efektīvāku resursu izmantošanu un saimnieciskās darbības sakārtošanu. Tika strādāts pie sporta politikas pamatnostādņu apstiprināšanas, kā arī izveidots SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs”, lai uzlabotu sporta infrastruktūras pārvaldīšanu un veicinātu fiziskās aktivitātes pieejamību iedzīvotājiem.

Šie pasākumi kopumā atspoguļo valsts stratēģiju dažādās nozarēs, mērķējot uz ilgtspējīgu attīstību, sabiedrības labklājības uzlabošanu un valsts ekonomikas konkurētspējas stiprināšanu.

2022. gads Latvijas kapitālsabiedrībām bija pilns ar izaicinājumiem un sasniegumiem. Neraugoties uz globāliem notikumiem un ekonomiskām svārstībām, kapitālsabiedrības spēja ne tikai pielāgoties mainīgajiem apstākļiem, bet arī demonstrēt nozīmīgu izaugsmi un finansiālu stabilitāti. Valsts pieņemtie regulējumi un stratēģiskās vadlīnijas sniedza būtisku atbalstu šīm pārmaiņām, veicinot kapitālsabiedrību attīstību un to ieguldījumu Latvijas ekonomikā. Šis progress apliecina mūsu ekonomikas spēju atgūties un turpināt augt pat sarežģītos apstākļos, liekot pamatus turpmākai ilgtspējīgai attīstībai un labklājībai.

Kristīne Zvejsalniece

Konsultante
kristine.zvejsalniece [at] mk.gov.lv