Valsts kanceleja

2019. gada 4. decembrī Latvijā viesojās Atvērtās pārvaldības partnerības delegācija (OGP), ar mērķi pārrunāt, kā tiek veicināta atvērtā pārvaldība Latvijas dalības OGP ietvaros. Tika pārrunāts Latvijas paveiktais, piemēram,  uzņēmumu un publisko iepirkumu lielāka atklātība un godprātība, sabiedrībai nozīmīga informācija atvērto datu formā, trauksme celšanas mehānisms, “nulles birokrātijas” pasākumi, atbalsts sabiedrības līdzdalībai un NVO sektora attīstībai. 

Atvērtās pārvaldības partnerības delegācija tikās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu, ar valsts institūcijām un pilsoniskās sabiedrības  pārstāvjiem, kā arī Atvērtās pārvaldības partnerības izpilddirektors Sandžejs Pradhans (Sanjay Pradhan) sniedza lekciju Latvijas Universitātē, informējot par ieguvumiem no atvērtās pārvaldības plašāku sabiedrību. 

Sandžejs Pradhans un Ministru prezidents Krišjānis Kariņš tikšanās laikā pārrunāja iespējas vairot iedzīvotāju uzticēšanos, iedzīvinot atvērtās pārvaldības principus. Tika pārrunāti tādi jautājumi kā, piemēram, sabiedrības iespējas uzzināt un izteikt viedokli par jautājumiem, kuri to skar, lobēšanas un pārstāvēto interešu atklātība, godprātīgums iepirkumu jomā un to efektīva norise.  

Atvērtās pārvaldības partnerības izpilddirektors Sandžejs Pradhans vizītes laikā uzsvēra, ka virkne Latvijā īstenotu pasākumu veicina atvērto pārvaldību un Latvijas starptautisku atpazīstamību, piemēram, patiesā labuma guvēju noskaidrošana un šīs informācijas atklātība, trauksmes celšanas mehānisma izveide, valsts pārvaldes datu nodošana sabiedrībai atvērto datu formā, kā arī tādas pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas kā ManaBalss.lv. 

Sākot ar septembri noritēja darbs pie plāna projekta "Latvijas Ceturtais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plāns 2020.-2021.gadam". 5. decembrī šis plāna projekts  tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē un par to ir iespējams sniegt komentārus līdz 19. decembrim. Ar projektu var iepazīties šeit.

04.12.2019. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš tiekas ar Atvērtās pārvaldības partnerības (Open Government Partnership) pārstāvjiem.

Atvērtā lekcija

Ieva Gedzuna
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: +371 67082912
E-pasts: ieva.gedzuna@mk.gov.lv