Valsts kanceleja
Zālē saspraustas bērnu veidotas rociņas no krāsaina papīra. Foto no KIVAS programmas atklāšanas pasākuma.

Nākamajā mācību gadā KiVa bulinga novēršanas programma darbosies jau 176 skolās, palīdzot mazināt pāridarījumus un radīt drošāku vidi skolēniem. Šis ievērojamais pieaugums, salīdzinājumā ar pagājušo mācību gadu, kad programmā piedalījās 61 skola, skaidri norāda uz pieaugošo interesi un nepieciešamību pēc efektīviem risinājumiem cīņā pret bulingu.

Programma turpina paplašināties, sniedzot skolēniem atbalstu un veicinot pozitīvas pārmaiņas izglītības iestādēs visā valstī. Šogad KiVa programmai pievienojušās vēl 115 skolas, kas liecina par skolu un pašvaldību Izglītības pārvalžu ticību šai metodei.

Lai spētu atbalstīt visas KiVa skolas arī jaunajā 2024./2025. mācību gadā, sagatavoti seši jauni sertificēti KiVa treneri. Šie speciālisti nodrošinās apmācības visam skolas personālam, apmācīs KiVa komandu un arī sniegs metodisko atbalstu skolām veiksmīgai bulinga gadījumu risināšanai.

Aiga Romāne-Meiere, viena no trenerēm atklāj: “Vislielāko gandarījumu sniedz situācijas, kad redzu, ka mainās pedagogu attieksme. KiVa programmas mērķa grupa ir skolēni, taču programmas elementi nevar tikt īstenoti, ja pedagogi neiedziļinās bulinga fenomenā. Tad skolēnu signāli paliek nepamanīti un nesadzirdēti. Pedagogu praktiskajās nodarbībās daudz esam runājuši par saviem pieņēmumiem un aizspriedumiem, piemēram, vai bulinga gadījumi norūda personību vai bulings var beigties pats par sevi bez pedagogu iesaistes. Skolotāji arī atzīst, ka bērni arvien vairāk un atklātāk runā par situācijām, kurās nejūtas droši. Nevar risināt to, ko nevar ieraudzīt. Pirmais – ieraudzīšanas posms – pirmajā gadā, manuprāt, ir bijis veiksmīgs.”.

KiVa programma ir pētījumos balstīta metode, kas radīta Turku Universitātē Somijā, lai cīnītos ar vienaudžu vardarbību skolās, un tā fokusējas uz 1. līdz 9. klasi. KiVa iedarbojas ne tikai uz visu skolas kolektīvu – skolēniem un skolotājiem, bet arī pozitīvi ietekmē vecākus.

KiVa darbības pamatā ir trīs stūrakmeņi – pāridarījumu novēršana, bērniem vadot nodarbības, pāridarījumu mazināšana - visās skolās piesaistot īpaši apmācītas KiVa komandas un situācijas uzraudzība, aptaujājot skolēnus.  

KiVa programmas ieviešana Latvijā notiek Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.7. pasākuma "Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgai attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai" projekta ietvaros.

KiVA programmas atklāšana Teikas skolā
Bērni
"KiVa" programmas atklāšana

Kristīne Zvejsalniece

Konsultante
kristine.zvejsalniece [at] mk.gov.lv