Ministru prezidents
Kariņš, attālinātā sanāksme

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš šonedēļ parakstījis rīkojumu par Digitālās pārveides un pārvaldes modernizācijas tematiskās komitejas izveidošanu.

Saskaņā ar rīkojumu par Digitālās pārveides un pārvaldes modernizācijas tematiskās komitejas vadītāju ir iecelts vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks, bet par komitejas locekļiem – finanšu ministrs Arvils Ašeradens, ekonomikas ministre Ilze Indriksone, izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, iekšlietu ministrs Māris Kučinskis, labklājības ministre Evika Siliņa, satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs un veselības ministre Līga Menģelsone.

Digitālās pārveides un pārvaldes modernizācijas tematiskās komitejas galvenie uzdevumi:

  • izvērtēt 2021. gadā valdībā apstiprināto “Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam” ieviešanas gaitu un piedāvāt uzlabojumus, kā arī grozījumus normatīvos aktos, ja tādi ir nepieciešami;
  • nodrošināt 2022. gada decembrī ar Eiropas Parlamenta un padomes lēmumu izveidotās politikas programmas “Digitālās desmitgades ceļš” 2030. gada mērķu un digitālo mērķrādītāju stratēģisko uzraudzību;
  • nodrošināt valsts digitālās transformācijas investīciju stratēģiskās prioritātes, saskaņojot digitālās transformācijas, tai skaitā digitālo pakalpojumu un infrastruktūras attīstības, investīciju projektu portfeļu mērķus;
  • nodrošināt vienotu un centralizētu pieeju normatīvo aktu virzībai saistībā ar digitālo transformāciju;
  • izvērtēt normatīvos aktus, kas kavē digitālo transformāciju, un sagatavot priekšlikumus to precizēšanai.

Par Digitālās pārveides un pārvaldes modernizācijas tematiskās komitejas darbības rezultātiem reizi pusgadā tiks informēts Ministru kabinets.

Par Ministru kabineta tematisko komiteju veidošanu valdība vienojās šā gada janvāra vidū. Pirmā Ministru kabineta tematiskā komiteja, ko ar rīkojumu izveidoja Ministru prezidents, bija Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas tematiskā komiteja iekšlietu ministra Māra Kučinska vadībā.

Ministru kabineta sēžu zāle