Ministru kabinets
Ministru kabineta sēžu zāle

Otrdien, 17. janvārī, valdība apstiprināja Ministru kabineta kārtības ruļļa grozījumus, kas paredz Ministru kabineta tematisko komiteju (MKTK) izveidi. Ar šo komiteju palīdzību veicinās starpnozaru jautājumu koordinētu risināšanu.

Esošajā situācijā starpnozaru jautājumu sakārtošana var aizkavēties tādēļ, ka tie skar plašas jomas un nepieciešams iesaistīties dažādiem resoriem. Tāpat kavēšanās iemesls var būt neskaidrība par to, kurš no resoriem ir atbildīgais par konkrētā jautājuma risināšanu kopumā.

Ieviešot MKTK, katra starpnozaru jautājumu risināšanai tiks nodefinēti veicamie uzdevumi un atbildīgie resori par visu uzdevumu koordinēšanu un izpildi.   

Līdz ar MKTK izveidošanu tiks pildīta 41. Ministru kabineta deklarācijā izteiktā apņemšanās stiprināt valdības stratēģiskās vadības un koordinācijas iespējas un elastīgāk risināt starpnozaru jautājumus.  

Valsts kancelejas sagatavotie Ministru kabineta kārtības ruļļa grozījumi paredz, ka katra MKTK tiks izveidota ar Ministru prezidenta rīkojumu. Tajā būs norādīta gan noteikta joma, gan definēts rīcības virziens un uzdevumi, kas resoriem jāpaveic, savstarpēji sadarbojoties. Šīs komitejas vadīs Ministru prezidents vai viņa nozīmēts ministrs, tajās būs iesaistīti arī citi ministri vai politiski atbildīgās amatpersonas, ko ministri būs deleģējuši. Plānots, ka šo komiteju sēdes notiks trešdienās.

Šo sēžu laikā nepieciešamības gadījumā tiks apspriesti arī nesaskaņoti tiesību aktu projekti. Tāpat, pamatojoties uz MKTK lēmumiem, būs iespējams sagatavot jaunus tiesību aktu projektus, ko izskatīt Ministru kabineta sēdē.

MKTK darbosies līdz uzdevuma izpildei vai līdz nākamā Ministru kabineta apstiprināšanai. 

Datums 17. janvāris, 2023
Laiks12.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets

Ministru kabineta sēde

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš vada Ministru kabineta sēdi. Mediju iespējas: foto/video sēdes sākumā, preses konference pēc…

Santa Jirgensone

Ministru kabineta preses sekretāre
santa.jirgensone [at] mk.gov.lv