Komiteja beigusi darbību. 

Komitejas vadītāja - Ilze Indriksone, ekonomikas ministre. 

Izaugsmes, konkurētspējas un produktivitātes tematiskās komitejas galvenie uzdevumi ir saistīti ar efektīvas starpresoru sadarbības nodrošināšanu ekonomikas transformācijai un sistemātisku pieeju darba tirgus pārkārtojumu ieviešanā atbilstoši nākotnes darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības strukturālajām pārmaiņām uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu.

Rīkojums par komitejas izveidi.

Sēžu protokoli

Kariņš, attālinātā sanāksme