Komitejas vadītājs ir Māris Kučinskis, iekšlietu ministrs.

Komitejas galvenais uzdevums ir civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas darbības efektivitātes izvērtēšana un uzlabojumu piedāvāšana. Tāpat tai ir jāizvērtē apmācību procesa efektivitāte, kā arī  jāpārskata valsts un pašvaldību institūciju savstarpējā sadarbība un rīcība krīzes situācijās.

Rīkojums par komitejas izveidi.

Sēžu protokoli:

Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas tematiskās komitejas sēde
ilustratīvs attēls: Krišjānis Kariņš attālinātās sanāksmes laikā; avots: Valsts kanceleja